Verdens største pyramide

Verdens største pyramide

Utgravingene har bl.a. blitt gjennomført av en stor internasjonal gruppe med arkeologer fra ca. 15 land og flere hundre frivillige. Og pyramideeksperter og andre eksperter fra hele verden har nå bekreftet at det virkelig befinner seg pyramider i Bosnia som er
menneskelaget.

Denne artikkelen har opprinnelig stått i magasinet Ildsjelen og kan lastes ned som pdf. 4 sider.

Last ned pdf.

Ildsjelen besøkte pyramidene høsten 2010 og jeg skrev en oppfølgingsartikkel hvor jeg stilte Sam Semir Osmanagich, mannen som fant pyramidene i 2006, noen spørsmål nedenfor. Pdf 2 sider.

Last ned pdf.

De vakre og mystiske kornsirklene

De vakre og mystiske kornsirklene

Visuelt er kornsirklene vakre og laget med presisjon. Det er og helt klart at de har et budskap å formidle.

Over 13 000 kornsirkler er registrert på verdensbasis gjennom årenes løp. Spesielt England har hatt mange flotte formasjoner. Generelt har de blitt større og mer komplekse etterhvert.

Jeg har hatt gleden av å besøke England og kornsirkelmysteriet ti år på rad. På disse turene vi i Ildsjelen arrangerte har vi hatt med oss mange som har ønsket å se disse magiske kornsirklene. Nå er det en stund siden vi arrangerte disse turene og det er en stund siden jeg har vært der. Kornsirklene kommer fremdeles, men ikke så ofte. Kanskje de som laget disse formasjonene har formidlet det de ønsket for denne gang?

Det er ikke tvil om at det er en intelligens som står bak disse formasjonene. Det er et kompleks fenomen og det vil kreve årevis av studier for å forstå noenlunde hva de formidler. Noen er helt klart laget av mennesker, men det kan som regel fort avklares fra luften eller ihvertfall fra bakken.

Her er noen grunner til at kornsirkelformasjonene, som man ikke finner noen forklaring på, ikke kan være laget av mennesker:

  • Den kjemiske/molekylære strukturen er endret i de kornene som er hentet og undersøkt fra disse formasjonene.
  • Ingen menneskelige bevis er etterlatt i formasjonene (flesteparten av de mange formasjonene som oppstår hvert år blir dannet om natten og over halvparten i dårlig vær), ingenting brukket, ingen forspor eller stier.
  • Kornstråene er som oftest bøyd ganske mange grader uten å ha blitt brukket.
  • Det har blitt dannet omfattende og komplekse sirkler/formasjoner med forbløffende presisjon i løpet av sekunder eller minutter. Dette er også dokumentert og filmet av både flygere og andre.

De fleste har heller ikke noen som helst peiling på hva formasjonene skal forestille når en befinner seg på bakken. Kanskje man også skulle ta med i betraktning spørsmålet om hvorfor ingen påstår at de har laget de man ikke finner ut av. Det ville være naturlig å gjøre kjent det arbeidet man har gjort, få anerkjennelse for innsatsen. Svært mange mennesker kunne også godt tenke seg litt oppmerksomhet, men disse formasjonene oppstår plutselig, de bare er der, sånn uten videre.

Det kan være mange grunner til at Kornsirklene oppstår. For eksempel:

  • Det tvinger et logisk orientert samfunn til å anerkjenne, vurdere og undre seg over noe som ikke gir umiddelbar mening.
  • De kan få oss til å bruke følelsene og hjertet mer heller enn å vurdere alt ut fra det mentale i form av logikk og tanker.
  • Det kan være et oppvåkningssignal for mennesket til en større forståelse av hvem vi er og at vi ikke er alene i dette enorme universet.
  • Stimulere menneskenes åndelige utvikling i form av ny innsikt formidlet gjennom kornsirklene.
  • Få oss til å overskride grensene for vår forståelse av virkeligheten.
  • Det kan være en form for healing til jorden og menneskene.

Selv om det er beviselig at mennesker har laget noen av disse kornsirkelformasjonene er det mer enn nok igjen til at vi kan undres og fascineres av dette utrolige vakre fenomenet. Jeg mener at en viktig grunn til at disse formasjonene oppstår er for å fortelle oss at vi ikke er alene i universet. Og er det ikke en vakker, vennlig og genial måte å gjøre det på?


 

Artikkel

Jeg skrev en artikkel om kornsirkelmysteriet i 2008. Artikkelen er relevant også i dag og kan lastes ned under. Den er illustrert med mange kornsirkelbiler. Pdf filen er på 6 sider. Stor fil.

Last ned pdf her.

A-magasinet

Aftenpostens A-magasin ble med oss sommeren 2010. Reportasjen kan leses her (den ble også trykket i Bergens Tidende og Adresseavisen). Pdf versjon 10 sider.

Last ned pdf.

Norsk Ukeblad

Norsk Ukeblad ble med oss på kornsirkeltur sommeren 2008. Reportasjen kan leses her. Klikk på bildene for større versjon.

Bildecollage

Nedenfor har jeg tatt med et bildecollage fra noen av disse formasjonene som har oppstått i årenes løp.. Jeg lar bildene tale for seg. Bildene kommer fra Ildsjelen og er fra årene 2012 tilbake til 2007.

Ønsker du mer informasjon om kornsirkler kan du besøke Norsk Kornsirkelgruppe. De aller fleste bildene er fra Steve Alexander og hans hjemmeside Temporary Temples.


 

Sjøens Stonehenge

Sjøens Stonehenge

Det blir avdekket flere og flere mysterier i verden. Et av dem ligger i japan, under havet ved øyene Ryukyu ikke langt fra okinawa. Stedet Kalles yonaguni monumentet.

I 1987 fikk en gruppe dykkere, som egentlig var ute etter å lete etter hammerhaier, sett noen merkelige strukturer 5 til 25 meter under havnivået. Det så ut til å være noen trapper med terrasser og ramper. En av de største «pyramidestrukturene» de fant er rundt 200 meter bred og rundt 26 meter høy. Det strides fremdeles om dette kan være et naturlig geologisk fenomen eller en gammel menneskelaget struktur.

Dvs. de aller fleste som har vært og sett dem med egne øyne mener det siste. Det er for mange synlige bevis på menneskelig aktivitet, for eksempel en smal trappegang og mange rette vinkler. Ikke minst er det funnet en god del verktøy og hieroglyfer. Også et gigantisk ansikt levner ingen tvil om menneskelig aktivitet. Dette ansiktet minner om Sfinxen som vokter pyramidene i Egypt sies det. Noen arkeologer mener denne strukturen kan være over 10 000 år gammelt. I så tilfelle må nok historiebøkene omskrives (igjen).

Geologisk sank dette området i havet ved den siste istiden for rundt 10 000 år siden. At avanserte sivilisasjoner har eksistert lenge før vi  tidligere har antatt er det vel egentlig ikke tvil om lenger.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yonaguni_Monument

 


Denne artikkelen har opprinnelig stått i magasinet Ildsjelen. 

Levitasjon ved hjelp av lyd

Levitasjon ved hjelp av lyd

For første gang har forskere lykkes med å få objekter til å levitere, altså sveve i luften, og bevege seg ved hjelp av lydbølger!

Det som er den store fordelen med levitasjon ved hjelp av lydbølger i forhold til magnetisk levitasjon er at hvilket som helst objekt kan brukes, også flytende væske. Ved magnetisk levitasjon er det bare magnetisk materiale eller væske som kan brukes.

Den eneste begrensningen, ifølge forskerne, er at objektets diameter må korrespondere med halve bølgelengden.

I forsøket som er avbildet er det brukt to små høyttalere, som er perfekt justert, for å generere lydbølger på frekvenser så vidt over hørbart nivå – 22 kilohertz. Presset fra lydbølgene er nok til å oppheve gravitasjonen.

Noe av det mest spennende ved dette er at det sammenfaller med gamle teorier om at den eneste reelle muligheten man hadde til å bygge monumenter som Stonehenge, Newgrange og pyramidene i Cairo var å oppheve tyngdekraften. Dette er kanskje ikke en ny oppfinnelse, men gjenoppdagelse av en gammel forståelse som var flittig i bruk blant de avanserte høykulturene som blomstret 5 til 7 tusen år før vår tid.

Forsøket kan sees på YouTube:

Det kan også søkes på Acoustic levitation. Videoen er sett nærmere 1.7 millioner ganger. Det er forskere fra Argonne National Laboratory, Chicago, USA som har gjennomført forsøket.

Kilde: www.elevate.us

Bilder fra forsøket:

 

 


Denne artikkelen ble trykket i magasinet Ildsjelen. Artikkelen er oppdatert.

Nazca linjene

Nazca linjene

Sør-amerika har et hav av mysterier å ta av. I peru ligger ikke bare de kjente ruinene av Machu Picchu, Men også de vel så kjente nazca linjene. De består av hundrevis av geometriske linjer, mønstre og figurer kalt geoglyfer.

Denne artikkelen har opprinnelig stått i magasinet Ildsjelen og kan lastes ned som pdf. 3 sider.

Last ned pdf.

Gåtefulle gamle monolitter

Gåtefulle gamle monolitter

Det er en kjent sak når imperier fra gammelt av erobret andre sivilisasjoner markerte de herredømme over dem ved å bygge sine helligdommer oppå de gamle. Dette er også tilfelle da romerne overtok Baalbek i Libanon. Derfor er kanskje det mest interessante spørsmålet hva som var før?

Disse monolittene er et mysterium for dagens vitenskap. Hvordan ble de laget, transportert, plassert og hvorfor? Offisielt hevdes det at disse ble slept til stedet de skulle brukes. Men monolitten på det store bildet nedenfor veier faktisk 1000 tonn. En nyere monolitt fra samme område, oppdaget på 90-tallet, veier hele 1200 tonn. Til sammenligning veide steinblokkene som ble brukt til å bygge Kheopspyramiden 2 til 3 tonn hver. Å frakte denne monolitten nesten en kilometer til tempelkomplekset ved Baalbek kunne neppe bli gjort med romernes metoder. Vi hadde slitt veldig selv i dag med å flytte en slik gigant.

Det som høyst sannsynlig er tilfelle er at disse monolittene ble laget flere tusen år før romerne kom. Dette kan man se bl.a. fordi monolittene er mye mer erodert enn de romerske steinblokkene som er lagt oppå de gamle. Hvis romerne skulle laget dem hvorfor ble de da liggende ubrukt?

Så, var det giganter som laget dem? En avansert tidligere sivilisasjon? Hva ble stedet brukt til før romerne kom? Noen har laget dem i hvert fall, men det er nok ikke romerne.

Foto: Ralph Ellis. Stone of the Pregnant Woman, Baalbek, Libanon. Vekt 1000 tonn.

Det gamle fundamentet
Tempelkomplekset som romerne bygde sine bygninger på ble bygget oppå allerede eksisterende fundament. Det gamle bildet under viser tre enorme monolitter som hver veier over 800 tonn. To personer kan såvidt skimtes over monolittene. I bakgrunnen skimtes de 6 gjenværende søylene til Jupiter tempelet.

Romerske tempelruiner i Baalbek, Libanon
Baalbek er en by i Bekaadalen nordøst i Libanon, beliggende 1 170 moh. Den er verdenskjent for sine monumentale tempelruiner fra Romerrikets tid, da Baalbek, den gang kalt Heliopolis (som betyr Solbyen), var et av de største helligdommer i hele riket. I løpet av 200 år bygde romerne tre templer, Jupiter (den største av de tre, hvorav kun 6 søyler står igjen), Bacchus og Venus. Bacchus er den eneste som gjenstår i dag og er avbildet under. Disse templene var noen av de største og flotteste romerne bygde. UNESCO gjordet stedet om til en
World Heritage Site i 1984.
Kilde: Wikipedia


Denne artikkelen ble trykket i magasinet Ildsjelen. Artikkelen er oppdatert.