Behovet for et grønt paradigmeskifte øker

«Mennesker og natur er på kollisjonskurs. Menneskelige aktiviteter påfører ubønnhørlig og ofte irreversibel skade på miljøet og vesentlige ressurser … Fundamentale endringer presser seg på, hvis vi skal unngå kollisjonen, som vår nåværende kurs vil føre til …»

Dette sitatet er ikke nytt, men stammer fra 1992, da 1700 av verdens fremste forskere presenterte skrivet World Scientists’ Warning to Humanity.

Man kan ikke si at verden har foretatt radikale eller fundamentale endringer som kan forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene, noe som bare blir verre og verre for hvert år.

Dette ønsker den danske forfatteren Jens André Herbener å gjøre noe med. Høsten 2023 utkom boken hans, Økokrati på norsk gjennom Flux forlag. I den forbindelse har forfatteren lansert webstedet www.oekokrati.com hvor det står mer informasjon om boken og hva økokrati er for noe.

Flux forlag hadde et intervju med forfatteren i september 2023 som kan sees på YouTube:
Slik skaper vi en bærekraftig verden – En samtale med Jens-André Herbener

 

For noen år siden kom han ut med boken Naturen er hellig, også den på norsk. Den tar et oppgjør med gammeldagse religiøse oppfatninger hvor mennesket hersker over naturen og alt som lever der. Disse holdningene har hatt, og har fremdeles, mye skyld i de klimaproblemene vi ser i dag fordi vi har latt gudene (som han kaller dem) Penger, Forbruk og Vekst overkjøre naturens balanse. Han mener vi må tilbake til en mer animistisk syn hvor verden var mer besjelet. Han stiller derfor spørsmålet om utbredelsen av grønn religion og spiritualitet verden over vil være med å forhindre den store klimakatastrofen?

Aftenposten hadde en bokomtale da den utkom som kan leses her.

I den nye boken, Økokrati, presenterer han ni viktige områder som kan være med på å snu den faretruende retning verden beveger seg i. Disse er gjengitt nedenfor:

 1. Sett av halvparten av jorden til uberørt natur
 2. Avskaff industriell dyreproduksjon og spis langt mer plantekost
 3. Gi naturen juridiske rettigheter
 4. Erstatt fossil energi med fornybar energi og atomenergi
 5. Stopp de rikes overforbruk og innfør likevektsøkonomi
 6. Reduser (frivillig) verdensbefolkningen til 2-3 milliarder
 7. Spre økosentriske (motsatt egosentriske) verdensoppfattelser og verdier
 8. Lag en økosentrisk reform av skole og utdannelse
 9. Lag en økosentrisk reform av mediene

Det store spørsmålet er hvordan man skal få dette til? Ifølge forfatteren trengs det et grønt paradigmeskifte i form av en ny samfunnsmodell basert på et økosentrisk demokrati, forkortet til økokrati.

Dagens demokratier er styrt av gammeldagse prinsipper hvor forbruk og økonomisk vekst prioriteres. Det blir ikke bedre av maktkonsentrasjonen av store bedrifter og utstrakt lobbyvirksomhet. Ikke bare det, ifølge forfatteren er reelt sett mange demokratier i dag en slags plutokratier, dvs. de er styrt av de rike og pengesterke.

Hele jorden, naturen og alle livsformer må tas med i betrakting når vi styrer verden, ikke bare oss mennesker. Det kan man få til ved å skape økosentriske parlamenter, forfatninger, lover og rettigheter. Forfatteren mener at dette skiftet vil komme nedenfra. Han ønsker et ikke-voldelig grønt folkeopprør fordi dagens metoder har slått feil og går altfor sakte.

Målet er å oppnå følgende:

 • At alle mennesker på Jorden får en rimelig levestandard.
 • At menneskenes dominans og tilstedeværelse på Jorden reduseres markant.
 • At den enorme mangfold av andre livsformer på planeten får langt mer plass, så den kan overleve og trives.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk september 2023.