Fredsminister i juni 2024
 
(IKFF – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet)

«Først når vi oppnår indre fred er ytre fred mulig»

Som nyvalgt fredminister var denne tittelen en uvant uttalelse. Kan du utdype?

Det betyr ikke annet enn at det er vanskelig å skape fred i verden hvis mennesker har mye frustrasjon, sinne og traumer i seg. Det er først når man ser bedring i dette at fred er mulig i den ytre verden. Å skape fred i verden er et langsiktig prosjekt, hvor alle menneskers behov bør bli dekket skal vi få det til.

Et fredsdepartement er et stort skritt i riktig retning, men bare en del av løsningen, for det løser ikke de underliggende problemene.

Men, hvordan kan man skape en bedring på lang sikt?

Det bør forebygges mer. Først og fremst bør man begynne med barna. Det er store utfordringer i skolen i dag, bl.a. med mobbing. Dessuten bør fokuset endres, det er for mye prøver og karakterer. Dette skaper en konkurransementalitet med vinnere og tapere.

Dessuten bør man ikke proppe dem full av fakta og kunnskap, men heller trekke ut alt det skapende og kreative som de har inni seg. Barna lærer også alt for lite om det viktigste i livet. Hvorfor lærer man ikke mer om grunnleggende menneskelige verdier, som kjærlighet, ærlighet, ansvar, toleranse, respekt og empati? Det er dette som skaper fred på lang sikt.

Men det er også andre ting man kan gjøre, som å opprette et fredsrom.

Fredsrom? Hva mener du med det?

Tenk deg at dagens forsvarsdepartementer holder øye med konfliktområder. Her er tanken å gjøre det motsatte. Et fredsrom vil i stedet holde øyet med løsninger.

Dette skal være sentre for samling og deling av løsninger på våre lokale, nasjonale og globale problemer, innen alle aspekter av menneskelivet, og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig. Det er viktig å tenke helhetlig, da alt innvirker på alt. Det hadde også fått fortgang i FNs bærekraftsmål.

Hver enkelt land kan ha sine egne slike fredsrom hvor man deler sine løsninger med andre. Dette skal ikke være noen små bortgjemte sentre, men kraftfulle og dynamiske. Og som vi vet, penger er det nok av, det handler bare om vilje og omfordeling.

Dette er opprinnelig en amerikansk ide utarbeidet av Barbara Marx Hubbard.

Men det er også andre ting man kan gjøre, som å forene verden.

Dette høres ikke akkurat enkelt ut å forene verden?

Det er helt riktig, men man kan se til løsninger som allerede fungerer, og som jo er tanken bak «fredsrommet».

Ta USA som eksempel (at landet har påført andre land store problemer er ikke relevant i denne sammenheng). De organiserte seg i en sammenslutning av frie stater, og lykkes i å forene dem i en gruppe hvor hver og en er underlagt en sentral myndighet. Det har fungert i rundt 250 år og de har vært svært mektige i denne perioden.

Denne løsningen kan bli overført til verden i sin helhet ved å etablere en verdensunion. Som vi vet så fungerer ikke FN godt nok i dag. I stedet kunne man opprette en mektig verdensdomstol som kan løse internasjonale diskusjoner, og en fredsbevarende styrke som kan håndheve lovene våre.

Hver nasjon kunne ha sitt eget fredsbevarende politi, mens de nasjonale armeer skulle oppløses og overføres til denne felles fredsbevarende styrken som skulle tjene den store gruppen av stater, akkurat som USAs stater sender hær og marine til en felles statlig forsvarsstyrke.

Disse fredsbevarende styrkene skal garantere at ingen nasjon lenger kan gå til angrep på en annen, uansett hvor mektig og innflytelsesrik de er. Dessuten kan de settes inn når det skjer store naturkatastrofer.

Kriger kommer og går, og det må vi få en slutt på. Derfor er det er viktig at vi forebygger og tenker langsiktig.


Denne artikkelen ble publisert hos  Internasjonal kvinneliga for fred og frihet 30.06.2024.