Nesten alle land i verden har et forsvarsdepartement, men nesten ingen har et fredsdepartement. Det brukes enorme penger på våpen og forsvar, men svært lite på fred og forebygging.

Krig er ødeleggende på alle mulige måter. En ting er det økonomiske tapet, som er svimlende, noe ganske annet og mye verre er alle de enorme menneskelige lidelsene det medfører. Dessuten går det ut over natur og dyr samtidig som frykt og hat får spre seg.

Fokus på våpen, forsvar og krig skaper splittelse i form av oss mot dem, mens fokus på fred har et ikkevoldelig konfliktfokus som jobber for respekt, tillit og fellesskap.

I USA ble et Fredsdepartement allerede foreslått i 1793 og ennå finnes det ikke! Det er veldig rart for forebygging er den beste medisin. Kan det være kyniske krefter i USA som fortsatt ønsker å tjene penger på krigsindustrien?

Det som skjer nå etter at krigen i Ukraina startet er at veldig mange land, både venner og fiender, øker sitt forsvarsbudsjett. Dette har vi prøvd før, vi trenger ikke en ny kald krig.

Vi må se litt lenger frem. Russland vil med krigen i Ukraina bli svekket militært samtidig som Nato-landene vil styrkes militært. Da er det greit å huske at Nato med USA allerede i dag er langt sterkere enn Russland. Nå som Ukraina har gjenerobret store områder vil det ytterliggere svekke Russland og få andre makter med storhetstanker til å tenke seg om to ganger.

Vi får håpe at regimet i Russland snart faller og at nye vennligere krefter kommer til makten. Da bør vi strekke ut en hånd til dem og gjøre alt vi kan for å lege sårene mellom broderfolkene der borte.

For å skape fred må det forebygges. Her kommer et fredsdepartement inn i bildet. Når vi har et forsvarsdepartement må vi kunne greie å skape et fredsdepartement som vil ha forebygging av krig som sitt viktigste mandat.

For hvordan kan det bli fred ute i verden hvis så mange bærer på hat inne i seg? Det sier seg selv at forebygging er det beste vi kan gjøre for å forhindre krig og spare oss selv og samfunnet for enorme kostnader og lidelser. Det er jo velkjent at hat avler hat, men da sier det seg selv at fred avler fred. Spørsmålet er hvilken ulv vi vil mate?

Her i Norge er det organisasjonen Internasjonal kvinneliga for fred og frihet som har jobbet mest for å skape et fredsdepartement.

Norge er kjent for å være en fredsnasjon. Men fred kommer tydeligvis ikke av seg selv. Det må forebygges og tillit må skapes. Ved å opprette et fredsdepartement, som et av de første i verden, har Norge mulighet for å fremstå som en gigant innen fredsarbeid. Noen må jo gå foran og vi i Norge er et av de landene i verden som har best forutsetning.

Vi kan ikke rette alt vårt fokus på våpen, forsvar og krig. Er det noe vi trenger mer av nå så er det fredsarbeid og forebygging. Et fredsdepartement i Norge vi ha et slikt fokus og samtidig vil det gi en signaleffekt og et håp til verden om at permanent fred er innen rekkevidde.

 

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk oktober 2022.