Levitasjon ved hjelp av lyd

Levitasjon ved hjelp av lyd

For første gang har forskere lykkes med å få objekter til å levitere, altså sveve i luften, og bevege seg ved hjelp av lydbølger!

Det som er den store fordelen med levitasjon ved hjelp av lydbølger i forhold til magnetisk levitasjon er at hvilket som helst objekt kan brukes, også flytende væske. Ved magnetisk levitasjon er det bare magnetisk materiale eller væske som kan brukes.

Den eneste begrensningen, ifølge forskerne, er at objektets diameter må korrespondere med halve bølgelengden.

I forsøket som er avbildet er det brukt to små høyttalere, som er perfekt justert, for å generere lydbølger på frekvenser så vidt over hørbart nivå – 22 kilohertz. Presset fra lydbølgene er nok til å oppheve gravitasjonen.

Noe av det mest spennende ved dette er at det sammenfaller med gamle teorier om at den eneste reelle muligheten man hadde til å bygge monumenter som Stonehenge, Newgrange og pyramidene i Cairo var å oppheve tyngdekraften. Dette er kanskje ikke en ny oppfinnelse, men gjenoppdagelse av en gammel forståelse som var flittig i bruk blant de avanserte høykulturene som blomstret 5 til 7 tusen år før vår tid.

Forsøket kan sees på YouTube:

Det kan også søkes på Acoustic levitation. Videoen er sett nærmere 1.7 millioner ganger. Det er forskere fra Argonne National Laboratory, Chicago, USA som har gjennomført forsøket.

Kilde: www.elevate.us

Bilder fra forsøket:

 

 


Denne artikkelen ble trykket i magasinet Ildsjelen. Artikkelen er oppdatert.