Det er litt slik i bokverdenen som det er i motebransjen, hvor klær fort blir «gammelt». Men, Klimaboka av Greta Thunberg er slett ikke gammel og utdatert, snarere tvert om. Den utkom rett før jul i 2022, men er vel så aktuell i dag.

Dette er ikke en bok som Greta Thunberg har skrevet selv. Rundt hundre personer med kompetanse fra mange forskjellige områder har fått et talerør gjennom denne boken. Resultatet har blitt omfattende, men svært vellykket.

Og Greta Thunberg bidrar selv og supplerer med mye fin informasjon gjennom hele boken. Den er engasjerende og det som vanligvis er tungt stoff har blitt nokså lett å forstå. Siden det er så mange bidragsytere blir den nesten som et oppslagsverk. Den er ganske stor og med mange illustrasjoner. Boken er mye vitenskapsbasert som professorer og forskere bidrar til, men også andre stemmer har fått bli med, som mange klimaaktivister og representanter for urfolk.

Klimasaken har kommet litt i bakevjen etter de dramatiske hendelser i Midtøsten høsten 2023. For tiden er det to store kriger som pågår og som har fått mye oppmerksomhet. Oppi all lidelsene krigene medfører får dessverre naturen også svi. Krig etterlater enorme ødeleggelser og store sår i naturen som det tar lang tid å fikse. Krig og militære utgifter er heller ikke noe som tas med i klimaregnskapet.

De nyeste klimarapportene viser at 2023 blir det varmeste noen gang registrert. Samtidig hevder noen klimaforskere at 1,5 graders oppvarming av jorden ble passert nå i 2023. Konklusjonen blir at vi trenger en massiv omstilling til en miljøvennlig og fossilfri verden, og det fort. Dette kommer også frem i Klimaboka.

Ingenting tyder på at det kommer til å skje. Vi gjør for lite, for sakte. Vi kan ikke lenger velge å gjøre litt her og der – vi må gjøre alt vi kan, sier Greta Thunberg. Det foregår riktignok en stor utbygging av bl.a. solkraft og vindkraft i verden, men dette har begrenset virkning fordi energiforbruket øker og det spiser opp mye av den fossilfrie økningen.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Det er mange interessant vinklinger i boken. George Monbiot, en kjent miljøskribent, hevder at media har hovedskylden for miljøproblemene og klimaendringene vi nå ser. En viktig grunn er at de store medieselskapene har styrtrike eiere som gjerne vil opprettholde sin livsstil. For eksempel ble klimafornektere i årevis gitt like høy eller høyere status enn klimaforskere. Han mener media har svertet mennesker som utfordrer det økonomiske systemet som driver oss mot katastrofe, at de har fornektet realitetene og distrahert oss med uvesentlige fakta og enorme mengder kjendissladder.

Greta selv mener det må et paradigmeskifte til. Hun er kanskje den som sterkes hevder at vi må endre levesett og tankesett. Det hun skriver er godt gjennomtenkt. Det Greta Thunberg mener er at vi må bevege oss vekk fra profitt og konsum, og heller velge nøysomhet. Det globale rike nord for eksempel er ansvarlig for 92 % av alle utslipp som overskrider de planetariske grensene.

Det finnes faktisk ingen som helst grunn til å tro at de nødvendige endringene vil gjøre oss mindre glade eller mindre fornøyde. Hvis vi klarer å gjøre dette riktig, vil livet få mer mening enn overforbruk, egoisme, overfladiskhet og grådighet er i stand til å gi oss. I stedet kan vi skape tid og rom for samhold, solidaritet og kjærlighet. Jeg kan ikke skjønne at noen kan se på det som et tilbakeskritt i menneskehetens utvikling. Snarere tvert imot: Det ville være menneskelig utvikling – menneskelig revolusjon.

Greta Thunberg
Utdrag fra Klimaboka og kapitelet, en helt ny måte å tenke på.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Jeg kan ikke si meg mer enig. Den ekstreme materialismen og konsumet vi har nå til dags gjør ikke mennesker mer lykkelig, og det er også en viktig del av problemet. Når dette skrives, har også Black Friday nettopp vært og det gjør ikke saken bedre. Det ligger i sakens natur, og er en viktig del av bokens poeng, at vi bør være mer ydmyke i forhold til naturen og ta bedre vare på våre medmennesker. Slik det er nå er vi ganske så fanget at materialismens ytre verden, noe som er en konsekvens av åndelig fattigdom.

Greta mener at vi vil få et bedre liv når vi blir mindre materialistiske og egoistiske. Det tror jeg vi alle kan være enige i. Problemet er, og det blir også understreket i boken, at hvis vi fortsetter på samme veien uten å gjøre store endringer, vil de problemene vi ser i dag bli småtterier i fremtiden.

Videre mener hun at vi i den rike del av verden, spesielt Vesten, bør gi kompensasjon til den tredje verden som vi har utnyttet og kolonisert. Og som Greta sier, det er en urettferdighetskrise skapt av oss i den rike verden. De som har gjort minst for å forårsake den, er også de som kommer til å lide mest.

Boken viser, som sagt, at vi går en trøblete fremtid i møte. Teknologien kan bare hjelpe oss til en viss grad. Det som vi bør lytte mer til er urfolkene, som har en mye mer respekt for naturen og ser den som besjelet. De får da også siste ord i boken av bidragsyterne. Her nevnes det at vi trenger et nytt verdenssyn som dreier seg om å bevege seg vekk fra å se jorden som en lagerbygning med forbruksvarer til å se den som en skål, hvor moder jord fyller den med alt vi trenger. Det er vårt ansvar å dele den likt og holde skålen full. Det står også at denne endringen er en åndelig endring.

Det presenteres også mange løsninger, som Rewilding. Det handler om å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. I boken antydes det at økosystemene var så rikholdige av liv før i tiden at vi knapt ville trodd våre egne øyne i dag. Nå anslås det at kun 3 prosent av jordens overflate kan regnes som «økologisk intakt».

For meg fremstår Greta som en Pippi-skikkelse. Begge har sitt opphav i Sverige og begge er unge, annerledes og med sterke meninger.

Det går treigt med å «redde verden» og Greta har mang en gang snakket om hvor tafatt politikerne er i mange betydningsfulle fora. Det er spesielt at det må en svært ung kvinne til for å snakke fornuft, hovedsakelig til eldre hvite menn.

Helt på slutten ramsers det opp en mengde utmerkede forslag til hva man kan gjøre. Her henvender man seg til alt fra politikere, journalister, influensere, media, samfunnet generelt og til helt vanlige folk med utmerkede forslag og råd.

Er du interessert i å lese de første sidene i boken kan det gjøres hos utgiver Cappelen Damm.

Til slutt tar jeg med et lite utdrag fra en representant for urfolket:
Jeg tror vi befinner oss i dette farlige øyeblikket fordi vi ikke har elsket jorden nok, og det er kjærlighet som vil lose oss i sikkerhet. Jeg drømmer om en tid da vi ikke blir drevet av frykt for hva som kommer mot oss, selv om det er skummelt nok, men av kjærlighet til en vakker visjon om en hel og leget verden.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk november 2023.