Hvordan skape fred

I artikkelen Kan en verdensunion sikre fred? presenteres løsninger som kan sikre permanent fred.

Himmelsk inspirasjon

og

jordiske ideer

Her finner du bl.a. artikler og bøker med fokus på samfunnet, fremtiden, spiritualitet og mysterier.

Noen artikler fra media

Nedenfor sees et lite utvalg av artikler jeg har hatt i norske medier.
For flere artikler klikk her.

Dagbladet 15. desember 2022
Nettutgave her.

Dagsavisen 4. januar 2022
Nettutgave her.

Bergens Tidende 1. april 2023
Nettutgave her.

Dagsavisen 10. oktober 2023
Nettutgave her.

Foto: Jarle Kavli Jørgensen 

Flere bilder

Foto: Terje Toftenes

Foto: Privat

Om meg

Hei! Mitt navn er Henning Jon Grini. Jeg er født i Bergen, men bor i Arendal.
Jeg kaller meg selv forfatter, filosof og futurist.

Jeg kan kontaktes på mail eller mobil 40008120.
Min Facebookside finner du her.

For de som vil vite litt mer om meg og min visjon for fremtiden (bl.a. basert på science fiction boken min) kan høre på intervjuet Terje Toftenes gjorde med meg i Paradigmepodden sommeren 2023.

Dette er jeg opptatt av

Jeg har vært opptatt av de store spørsmålene mesteparten av livet. Det er mye vi ikke vet og det er veldig mye mer mellom himmel og jord som vi ennå ikke forstår. Jeg regner meg ikke som religiøs, men som spirituell. En ting jeg er helt klar på er at vi vil leve videre etter at vår tid her på jorden er over og at vi mest sannsynlig vil komme tilbake igjen hit. Så det gjelder å stelle pent med kloden og våre medmennesker.

Jeg er miljø- og samfunnsengasjert og har startet flere virksomheter som alle har hatt intensjon om å bidra til planetens beste. Jeg har bl.a. startet, drevet og vært redaktør for magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Mystikk) i 12 år.

Nylig har jeg etablert organisasjonen Klimafondet samt GaiaInnovations for noen få år tilbake. Jeg står også bak nettstedet www.countdown2contact.org og siden www.himmelskesamtaler.no

Dette inneholder siden

På denne siden vil du finne informasjon om bøkene mine, prosjektene mine samt en mengde artikler og diverse tekster jeg har skrevet nylig og opp gjennom årene. De fleste av dem er publisert i magasiner og noen i aviser, for det meste Bergens Tidende, men også i Dagbladet, Nettavisen og andre steder.

Temaene som jeg tar opp er veldig varierte. Jeg skriver sjelden om mitt eget liv, men mer om samfunnet og hvordan vi kan skape en fantastisk verden for oss alle, for det er jeg helt sikker på vi kan greie. Jeg skriver ikke så mye om alt som er galt i verden, men heller mer om hva som kan bringe menneskeheten fremover. Og for å skape den verden vi drømmer om er det viktig med inspirasjon, ideer og visjoner. Jeg har også skrevet to bøker som nettopp tar for seg dette og de er nå gratis tilgjengelig.

Naturen og universet er for vakkert og storslått, livet er for genialt og fantastisk og ikke minst mennesket og alt annet levende er et for stort under til at dette kan være en tilfeldighet.

Henning Jon Grini

Design

Jeg lager alt fra hjemmesider til magasiner og bøker samt mye mer.

Hjemmesider

 

Jeg lager små og store hjemmesider. For større oppdrag henter jeg inn samarbeidspartnere.

Programmet som lager de forskjellige sidene heter Divi og installeres i WordPress, noe som gjør det enkelt å oppdatere for kundene.

For kunder i Bergensområdet kan jeg besøke for å hjelpe og undervise slik at man kommer i gang med endringer og oppdateringer. For dette tar jeg timebetaling.


Priser

Pris for å lage en liten hjemmeside på ca. 5 sider er 6000,- eks mva.

For større hjemmesider ta kontakt.

Timepris 500,- eks mva.


Her er noen sider jeg har laget (inkl. den du er på nå):

Magasiner, bøker og annet

 

Jeg lager magasiner, bøker og andre publikasjoner for trykk eller web. Jeg har drevet magasin i mange år og har selv designet og laget det meste i dem. Eksemplene nedenfor er hentet derfra. Jeg lager også bøker og e-bøker for trykk eller web. Her bruker jeg bruker Adobe sitt program Indesign.

Jeg lager også annonser, logoer, brosjyrer, plakater, banner, visittkort samt mange forskjellige typer 3D omslag. Her bruker jeg i hovedsak Adobe sitt program Photoshop.

Kan og hjelpe til med å levere alt dette for trykking til gode priser.


PRIS

For store prosjekter som magasiner og bøker avtaler vi pris. Annonser og visittkort bruker jeg ca. 1 -2 timer. Brosjyrer, bannere og logoer bruker jeg normalt lengre tid på.

Timepris 400,- eks. moms.


Eksempler på magasiner

COVER:

 


INNHOLD:

 


BØKER

 

 

 

 


Diverse arbeider

 

ANNONSER OG PLAKATER:

 

 


LOGOER:

 

 


EN ENKEL BROSJYRE:

 


EN STOR BROSJYRE:

 


EGET VISITTKORT:

 


BANNER TIL EGET BRUK:

 


Videoer

Jeg lager hovedsaklig korte videosnutter, men kan lage lenge hvis behov.


Pris

Her avtaler vi pris for hele arbeidet. Det kan fort bli endel arbeid med en video.

Timeprisen er 400,- eks. moms.


 

Her er en videosnutt om en organisasjon jeg har startet:

 

 

Her er en videosnutt om organisasjonen GaiaInnovations:

 

 

Infografikk

Her er noe infografikk jeg har laget som fritt kan lastes ned.

Den nye tid
PDF versjon

Verden i balanse
PDF versjon

Fra symptom til årsak
PDF versjon

Nytt tankesett
PDF versjon

Forvandling
PDF versjon

Universet er levende
PDF versjon

Prosjekter

Mitt siste prosjekt er et samarbeid med flere under navnet Alternativt Spirituelt Forbund.

Fra før har jeg startet organisasjonen Klimafondet som har som mål at det hvert år settes av 10 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond. Ellers er jeg ansvarlig for noen andre prosjekter bl.a. GaiaInnovations som tar for seg gode innovasjoner og ideer samt nettstedet Countdown2contact som handler om at det bare er et tidsspørsmål før vi blir en del av et kosmisk fellesskap. Forfatteren Neale Donald Walsch og bøkene hans Himmelske samtaler har inspirert meg mye og jeg har laget en hjemmeside om hans budskap.

Om Alternativt Spirituelt Forbund

Vi er et nystartet forbund som ønsker å samle spirituelle mennesker i et fellesskap.

Litt fra vår visjon:

Vi søker å bli en stemme som ikke er preget av angst for å være spirituell og erkjenne sin åndelige natur, men som samtidig ikke er låst fast i en spesifikk religiøs oppfatning eller retning.

Litt fra vårt verdigrunnlag:

Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens.

Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger.

Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.

Sjelen kan leve flere liv, reinkarnere, både i denne verden og i andre.

Om Klimafondet

Dette er en organisasjon som mener Norge har et ansvar ovenfor klimaendringene som spesielt har rammet fattige land.

Vår enorme rikdom er mye bygget på olje og gass som har bidratt til global oppvarming med store konsekvenser.

Vi vil derfor arbeide for at det hvert år settes av 10 % av Oljefondet til et Internasjonalt Klimafond.

KLIMAFONDET

Liten A5 brosjyre (4 sider PDF)

Her er en liten brosjyre som forklarer litt om Klimafondet. Tanken er at det hvert år settes av 10 % av Oljefondets avkastning til et Klimafond.

Om GaiaInnovations

GaiaInnovations har som mål å bidra med innovasjoner og inspirasjoner som kan gi oss tro på fremtiden, samt finne og transformere de egentlige årsakene til våre kriser.

Hovedformålet med denne organisasjonen er å samle fremtidens innovasjoner og løsninger i en Innovasjonsportal samt inspirasjoner, positive nyheter og et nytt verdenssyn i en Inspirasjonsportal. GaiaInnovations vil derfor fungere som en form for IdeBank.

GaiaInnovations portaler blir på engelsk da vi retter oss mot et internasjonalt publikum for å nå flest mulig. Samtidig vil vi ha en del norsk informasjon på hjemmesiden.

GLOBALT LØSNINGSSENTER

Liten A5 brosjyre (4 sider PDF)

Denne lille brosjyren forklarer litt om det store potensialet som ligger i et Globalt Løsningssenter. GaiaInnovations er delvis basert på denne ideen.

Om Himmelske samtaler

De himmelske samtalene til Neale Donald Walsch har revolusjonert mange menneskers syn på seg selv, verden og universet. Walsch formidler tanker innen en mengde temaer slik som politikk, økonomi, spiritualitet, helse som vil medføre en helt ny verden når det blir integrert i årene som kommer.

Denne siden vil være en ressursbank for Neale Donald Walsch sine utgivelser i Norge. Det vil være utdrag fra noen av hans bøker, hvorav en kan fritt lastes ned, samt artikler og annen informasjon.

Om Countdown2contact

Countdown2contact er et nettsted som ønsker å sette søkelyset på at vi ikke er alene i dette ufattelige og enorme kosmos, samtidig som det bare er et tidsspørsmål før vi blir en del av dette kosmiske fellesskapet.

Et viktig formål med hjemmesiden er å påpeke at menneskeheten ikke er helt moden for en slik offisiell kontakt. Til det trenger vi å utvikle oss mer, for eksempel slutte med kriger, redusere ulikhet og akseptere andre mennesker, det være seg hudfarge, legning, livssyn osv. Vi har en egen nedtelling basert på en egen Loveindikator (tidspunktet er fiktivt).

Countdown2contact er på engelsk da vi retter oss mot et internasjonalt publikum for å nå flest mulig. 

Det vi gjør mot naturen vil før eller siden slå tilbake på oss selv. Det samme gjelder for mennesker. Håpet for fremtiden ligger i å se naturen og andre mennesker som besjelet og forbundet med hverandre.

Henning Jon Grini

Bøker

(NB! Mine to bøker er nå gratis.)

Foreløpig har jeg utgitt to bøker hvorav begge er oversatt til engelsk.

Klikk på bøkene nedenfor og du vil bli ført videre til bøkenes sider (eksterne linker).

Om Vår nære fremtid

Les om boken her!
NB! Ekstern link.

Denne science fiction boken handler ikke om en dystopisk fremtid hvor mennesket må kjempe for å overleve. Tvert imot handler den om en lysende fremtid hvor vi har greid å overkomme det meste av våre problemer. Den vil vise samholdet, styrken, kjærligheten og potensialet i mennesket.

Leseren blir invitert med på en reise inn i fremtiden og får oppleve hvordan livet arter seg der. Hovedpersonen blir kjent med en kvinne, og det oppstår følelser mellom dem. Sammen utforsker de samfunnet og har en mengde samtaler om forskjellen mellom vårt og deres. Det blir bl.a. tur til en romstasjon, ned i en undersjøisk forskningsstasjon og ikke minst møte med våre kosmiske venner på slutten av boken.

Den verden hovedpersonen møter har en langt mer menneskevennlig og positiv tilnærming til livet. Boken er fri for drap, kriminalitet, intriger, frykt og annen elendighet. Derimot inneholder den fantasi, gode opplevelser og mye optimisme og håp.

About WE MADE IT!

Go to the book
Note! External link.

This science fiction book is not about a dystopian future where humans have to fight for survival. Quite the contrary, it is about a bright future where we have managed to overcome most of our problems. It will show the unity, strength, love, and potential of man.

The reader is invited on a journey into the future and gets to experience what life is like there. The main character gets to know a woman, and feelings arise between them. Together, they explore society and have numerous conversations about the difference between our society and theirs. There will be a trip to a space station, down into an underwater research station, and not least meeting with our cosmic friends at the end of the book.

The world the protagonist encounters has a far more loving and positive approach to life. The book is free from murder, crime, intrigue, fear and other misery. However, it contains imagination, good experiences and a lot of optimism and hope.

Om Gaia og Mennesket

Les om boken her!
NB! Ekstern link.

Mennesket og Gaia, planeten vi bor på, er i dag plaget av utallige problemer og kriser. Alt fra overforbruk, utnytting, korrupsjon og terrorisme til økonomisk ulikhet, fattigdom, helseproblemer og ensomhet. På toppen av det hele har vi enorme miljøproblemer.

Disse problemene kan bare tas ved roten skal vi få til en varig løsning ellers blir det bare symptombehandling. Ved å identifisere kjerneårsakene til våre menneskeskapte problemer og kriser kan vi forandre disse «onde sirklene» vi har viklet oss inn i og skape varige «gylne sirkler».

Selv om vi ser mye sammenbrudd ute i samfunnet skjer det veldig mye gjennombrudd som ikke får den oppmerksomheten det hadde fortjent. Denne boken ønsker å bøte på det ved å tilby en mengde «nye» tanker, henvisninger til løsninger og måter å forbedre livene og samfunnet vårt.

Mennesket er under utvikling og møter nå voksesmerter i form av våre globale kriser. Ved å skifte fokus fra problemer til løsninger og fra symptomer til årsaker vil vi være godt i gang med å skape en ny verden til glede for oss selv og kommende generasjoner.

About Brighter Future

Go to the book
Note! External link.

People, Mankind and Mother Earth is plagued by countless problems and crises. Everything from overspending, exploitation, corruption, populist leaders and terrorism to economic differences, poverty, health problems, and loneliness. On top of that, we have huge environmental problems.

These problems can only be taken by their root if we are going to get lasting solutions, otherwise, we only treat the symptoms. By identifying the core causes to our manmade problems and crises, we can change these «vicious circles» we have entangled ourselves into and create «golden circles».

Even if we see breakdowns in the society, there are also several breakthroughs, which don’t receive the same amount of attention. This book seeks to reverse this, by offering several «new» thoughts, referrals to solutions, and ways to improve our lives and society.

This book is therefore very much a book of resource and solution, with a host of references to people, companies, websites, organizations and much more that point to new ways of living and organizing our lives and communities.

The human being is under development and are now having growing pains in form of our global crises. By shifting the focus from problems to solutions, and from symptoms to causes, we would be well on our way to create a new world to the benefit for ourselves and future generations.

Våre drømmer om en verden full av kjærlighet, glede, håp og optimisme for alle er innen rekkevidde. For å komme dit er vi avhengige av at vi utvikler og fornyer oss som mennesker. Det vil føre oss fra et kortsiktig egoistisk meg og mitt samfunn til et langsiktig empatisk vi og vårt samfunn.

Henning Jon Grini

Artikler

Medisin mot hat er kjærlighet
/ Avis, Samfunn /

Medisin mot hat er kjærlighet

Illustrasjon: BLUEBEARRY/GETTY IMAGESDet er galskap det som foregår i Midtøsten nå. Hvordan kan noen tro at det å ta hevn vil løse konflikten? Som kjent fører bare hat til mer hat. Når selv mange overlevende og pårørende til israelere som ...
På tide med et fredsdepartement
/ Avis, Ideer, Samfunn /

På tide med et fredsdepartement

​Nesten alle land i verden har et forsvarsdepartement, men nesten ingen har et fredsdepartement. Det brukes enorme penger på våpen og forsvar, men bare smuler på fred og forebygging. Krig er ødeleggende på alle mulige måter. En ting er det ...
Menn har blitt det svake kjønn
/ Avis, Samfunn /

Menn har blitt det svake kjønn

Iranske Narges Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023. Foto: Reuters/NTB​Når kvinner nå har blitt mer og mer frigjort viser det seg at de overgår mennene på veldig mange områder. Kvinner har fått stempelet det svake kjønn, men egentlig er ...
Plutselig ble jeg opptatt av mystikk og livets store spørsmål

Plutselig ble jeg opptatt av mystikk og livets store spørsmål

Året var 1987. Jeg satt meg intetanende ned i befalsforlegningen i sjøforsvaret for å se filmen som akkurat hadde startet. Det jeg ikke visste var at de hadde satt på en skrekkfilm. Jeg fikk mareritt lenge etterpå. Hva filmen het? ...
FNs bærekraftsmål holder ikke mål
/ Samfunn /

FNs bærekraftsmål holder ikke mål

FNs 17 bærekraftsmålene er selvfølgelig kjempefine, men de sier ingenting om de dypereliggende årsakene til problemene. De vil ha mindre ulikhet, men da er spørsmålet, hvorfor er det ulikhet? De vil ha likestilling mellom kjønnene, men hvorfor har vi ikke ...
Skolen bør ta mer ansvar for oppdragelsen
/ Avis, Samfunn /

Skolen bør ta mer ansvar for oppdragelsen

NB! Denne artikkelen medførte mye oppmerksomhet med over 1400 kommentarer på Bergensavisens facebookside. I etterkant kom det også to motinnlegg i avisen som jeg laget et tilsvar til. Det er gjengitt under denne artikkelen. - Elever slår, sparker, lugger og ...
De rike som ber om å få betale mer skatt
/ Avis, Samfunn /

De rike som ber om å få betale mer skatt

Du leste riktig. Det er faktisk tilfelle at en del rike mennesker fra hele verden ber om å bli skattet mer. Skatt oss rike, og skatt oss nå sier de. Mange millionærer og milliardærer fra flere land har gått sammen ...
Bergen bør ikke bli større
/ Avis, Samfunn /

Bergen bør ikke bli større

Målet bør jo ikke være å bli størst mulig, men best mulig, og det gjør man ved å ta enda bedre vare på de menneskene og den naturen som allerede er her. Det at stadig flere mennesker bor i byer ...
Verdisynet vårt skaper fattigdom
/ Avis, Samfunn /

Verdisynet vårt skaper fattigdom

Hvordan kan det ha seg at vi i et av de rikeste landene i verden har så mye fattigdom? I det siste har vi fått høre den ene hjerteskjærende historien etter den andre. Slik jeg ser det er det verdisynet ...
Er de superrike umodne?
/ Avis, Samfunn /

Er de superrike umodne?

​Det syntes jeg. Alt for mange av de superrike befinner seg på barnehagestadiet hvor de ennå ikke har lært seg å dele eller utvikle empati. Hva annet kan man si når vi blir vitne til superrike som fråtser i flotte ...
Å se alle som en familie skaper fred
/ Ideer, Samfunn /

Å se alle som en familie skaper fred

​Det burde vært barnelærdom at hat avler hat som Martin Luther King sa, men det betyr også det motsatte, at kjærlighet avler kjærlighet. Den beste måten å oppnå fred på er å utvide familiebegrepet til å gjelde alle i verden ...
Er vi blitt forhekset?

Er vi blitt forhekset?

​Et av de mest kjente eventyr handler om Tornerose som sov i hundre år. Mange andre eventyr handler om hekser. Spørsmålet er om vi mennesker har blitt forhekset og derfor trenger å vekkes opp av søvnen? Historisk sett har vi ...
SPRANGET

SPRANGET

Vi har fremdeles alt for mange mennesker som lever med et gammelt tankesett rundt om i verden. Nå har vi en forferdelig krig i Ukraina som er satt i gang av en gammel mann, Putin, som domineres av et gammelt ...
MENNESKETS FORVANDLING LIGNER SOMMERFUGLENS

MENNESKETS FORVANDLING LIGNER SOMMERFUGLENS

Krig er rett og slett horribelt. Hva vi mennesker kan finne på å gjøre mot oss selv er ubeskrivelig. I tillegg herjer vi med naturen. Men samtidig skal vi ikke dømme oss selv for hardt. De aller fleste mennesker er ...
Slik kan Norge løse verdens problemer
/ Avis, Ideer, Miljø, Samfunn /

Slik kan Norge løse verdens problemer

​Vi i Norge kan selvsagt ikke løse all verdens problemer, men vi kan samle løsningene og spre dem til verden. Dermed kan vi bli et knutepunkt og på få problemene løst raskere. Det er ikke mange som er klar over ...
Bergen og andre byer bør få Klimahus
/ Avis, Ideer, Miljø, Samfunn /

Bergen og andre byer bør få Klimahus

Foto: Mimsy Møller ​Sommeren 2020 åpnet Kronprins Haakon Klimahuset i Oslo som en av de første i verden og eneste i Norden. Bergen som landets nest største by og en sentral og viktig aktør innen klima og miljø bør også ...
ET BREV FRA GAIA: Kjære mennesker - vil dere ta bedre vare på meg?
/ Avis, Miljø, Samfunn /

ET BREV FRA GAIA: Kjære mennesker – vil dere ta bedre vare på meg?

© Dreamstime​ Vi vet at vi mennesker påfører jorden ødeleggelser med store klimaproblemer som følge. Hvis jorden kunne snakke ville det ikke vært interessant å høre hennes mening? Her er hva jeg forestiller meg. Kjære dere mennesker som bor oppå ...
Oslo bør slutte å vokse
/ Avis, Samfunn /

Oslo bør slutte å vokse

Jeg mener ikke dette fordi jeg er bergenser og er misunnelig på at Oslo stadig blir større og mektigere, men fordi det vil være best for innbyggerne og planeten. Den voldsomme veksten i Oslo de siste tiårene skaper press på ...
Miljøpresset må komme fra folk
/ Avis, Miljø, Samfunn /

Miljøpresset må komme fra folk

For tiden pågår klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. I likhet med Greta Thunberg har jeg ikke stort håp om lederskap når det gjelder klimakrisen. Det er ikke lenge siden hun kalte det de politiske ledere kommer med av lovnader for «bla, ...
Tar kvelertak på USA
/ Avis, Samfunn /

Tar kvelertak på USA

Foto: Spencer Platt / Getty Images / AFP / NTB Det er dramatisk det som skjer i USA. Kapitalismen har blitt så ekstrem og den økende ulikheten så stor at deler av landet minner om et U-land. I lang tid ...
Morgendagens skole burde undervise i verdier

Morgendagens skole burde undervise i verdier

Er det ikke forunderlig at skolen ikke underviser barna våre om de viktigste verdiene i livet? Er det noe verden trenger nå så er det flere empatiske mennesker. Verden er full av menneskeskapte problemer og konflikter. At ikke vi oppfører ...
Skjønnhet er undervurdert
/ Avis, Miljø, Samfunn /

Skjønnhet er undervurdert

Mye av det som bygges i dag er ikke pent. Kanskje det sier litt om samfunnet vårt, at det er kaldt, strengt og grått? Er det noe vi trenger mer av så er det vakre omgivelser. Arkitekturopprøret som nå har ...
Vitenskap er mer lik religion enn man tror
/ Avis, Samfunn /

Vitenskap er mer lik religion enn man tror

Vitenskap er fantastisk. Den har bidratt med innsikter, geniale løsninger og fjernet utdatert overtro, men også den har til en viss grad blitt trosbasert. I flere hundre år har det vært rådende med et vitenskapelig, mekanistisk og materialistisk syn på ...
Bergen kan bli en oase
/ Avis, Miljø, Samfunn /

Bergen kan bli en oase

For at vi mennesker skal blomstre trenger vi å ha det vakkert rundt oss. Derfor er det så viktig å bevare de grøntområdene som finnes og skape flere av dem. Grønne lunger, åpne plasser, blomster og parker er essensielt for ...
En økolandsby reiser seg
/ Miljø, Samfunn /

En økolandsby reiser seg

På Europas største innlandsøy, Osterøy, reiser Bergen Økologiske Landsby seg. Stedet ligger ved Bruvik en liten times kjøring fra Bergen sentrum. Her disponerer de en tomt på 38 mål som skal ha plass til 39 boliger. Økolandsbyen vil jobbe for ...
MYTENE SOM STÅR FOR FALL

MYTENE SOM STÅR FOR FALL

Det er få ting som fascinerer oss mer enn myter. De kan være tilsynelatende eventyraktige og flotte, men sannhetsgehalten er det så som så med. Derfor regnes mange myter som usanne når man snakker om dem i dag. Kanskje på ...
Religioner trenger oppdatering

Religioner trenger oppdatering

Apper på en smartmobil må oppdateres for at de skal henge med i tiden. Hvorfor kan ikke religioner gjøre det samme? Som regel må det et press til fra samfunnet for at de skal endre seg. Kvinners og homofiles rettigheter ...
Fremtidens boform er sosial og miljøvennlig
/ Avis, Ideer, Miljø, Samfunn /

Fremtidens boform er sosial og miljøvennlig

ILLUSTRASJON: 3RW ARKITEKTER AS I dag lever vi som bor i byer for det meste atskilt fra mennesker og natur. Dette får store negative konsekvenser som ensomhet og miljøødeleggelser. Det høres litt rart ut at vi lever atskilt fra mennesker ...
Avatars sjel – et intervju med James Cameron

Avatars sjel – et intervju med James Cameron

Da filmen Avatar kom på kino i 2009 ble jeg enormt begeistret. På den tiden bodde jeg i Arendal og for å se den i 3D måtte jeg kjøre til Kristiansand som lå litt over en times kjøring unna. Dette ...
Paradegaten i Paris blir grønn oase
/ Miljø, Samfunn /

Paradegaten i Paris blir grønn oase

Den berømte paradegaten i Paris, Champs-Élysées, har fått grønt lys for å omgjøres til en grønn oase de nærmeste årene. Gaten, som fikk sitt navn fra de greske gudenes Elysion, deres mytiske paradis, er alt annet enn paradisisk i dag ...
I stedet for akvariene i Rotunden kan det lages rom hvor man kan gå inn og få informasjon om de nyeste forskningsprosjektene, ideene og løsningene innen den gjeldende klimasektoren. Illustrasjon: Henning Jon Grini.
/ Avis, Miljø, Samfunn /

Jeg ønsker meg et Akvarieopprør!

Om få år flytter Akvariet i Bergen fra Nordnes til Dokken. Spørsmålet blir da hva arealet skal brukes til. Vil det bli leiligheter eller kan arealet brukes til noe mer samfunnsnyttig? Jeg kan sette det litt på spissen, vil vi ...
DEMOKRATIET I USA ER UTDATERT
/ Avis, Ideer, Samfunn /

DEMOKRATIET I USA ER UTDATERT

Stormingen av kongressbygget i USA er et symptom på at det er noe alvorlig galt med USA og demokratiet der. Spørsmålet er hvordan vi kan forbedre demokratiet? Selv om Trump er den som helte bensin på bålet og på mange ...
Bergen - en miljøkraft i verden
/ Avis, Ideer, Miljø, Samfunn /

Bergen – en miljøkraft i verden

Bergen ligger langt fremme i verden når det gjelder miljøvennlige og grønne investeringer. Her er noen forslag til hvordan dette kan forsterkes og byen fremstå globalt som en drivkraft i omstillingen vi står ovenfor. Det tragiske Kvikkleireraset på Gjerdrum er ...
Vi går mot lysere tider
/ Avis, Samfunn /

Vi går mot lysere tider

I dag er det solsnu og vi går mot lysere tider. Og er det noe vi trenger nå så er det litt oppmuntring. 2020 har vært et tøft år, med pandemiens og Trumps herjinger. Slagordet til koronapandemien har vært «alt ...
De rikes ran er livsfarlig
/ Avis, Samfunn /

De rikes ran er livsfarlig

Det foregår et omvendt Robin Hood ran i samfunnet. Det er de rike som røver og beriker seg på de fattiges bekostning. Dette er ikke bare uetisk, men direkte livsfarlig. Og det foregår over hele verden. Det er livsfarlig fordi ...
Et nytt fellesskap vokser frem

Et nytt fellesskap vokser frem

«Fellesskap er framtidens samfunnsmodell.»- Falco Tarassaco I det stille er det bygget opp et spirituell senter her i landet, nærmere bestemt Damanhur Norge. Men hva i alle dager er Damanhur?Kort fortalt er Damanhur et stort spirituelt fellesskap i Nord-Italia med ...
Bergensk internasjonalt klimafond?
/ Avis, Ideer /

Bergensk internasjonalt klimafond?

Bergen feirer 950 år nå i 2020. Hva med å markere dette på en måte som kommer andre land til gode og ikke bare oss selv? Aldri før har vi følt på kroppen så omfattende og alvorlige konsekvenser av menneskenes ...
Star Trek viser vei mot fremtiden
/ Samfunn /

Star Trek viser vei mot fremtiden

En mer optimistisk, human og galaktiskvarm science fiction serie skal du lete lenger etter. Det er kanskje også derfor den har overlevd så lenge. Det hele begynte i september 1966 med premiere på den første Star Trek serien. Alt i ...
Del oljeformuen og skap globale ringvirkninger
/ Avis, Ideer, Miljø /

Del oljeformuen og skap globale ringvirkninger

Selv om Norge er liten kan vi sette standarden og skape grønne ringvirkninger verden rundt ved å dele litt av vår oljeformue. Jeg mener at Norge bør bruke litt av sin formue til å hjelpe oss selv og verden med ...
Fra akvarium til klimasenter
/ Avis, Ideer, Miljø /

Fra akvarium til klimasenter

Illustrasjon: Henning Jon Grini. Klikk her for større versjon. Akvariet skal flytte. Hva med å videreføre stedets ånd og skape et besøkssenter for jorden og løsningene på våre klimaproblemer? I 60 år har Akvariet vært til glede og berikelse for ...
Hvor farlig er det å dø egentlig?

Hvor farlig er det å dø egentlig?

Det er noen år siden Per Fugelli ba døden opp til dans, men siden det fremdeles er et tema det snakkes lite om kan det kanskje være på sin plass å igjen danse litt, med døden? Om det finnes et ...
Klimaet - den nye fortellingen
/ Miljø, Samfunn /

Klimaet – den nye fortellingen

Charles Eisenstein er en amerikansk forfatter og foredragsholder som har skrevet en ny bok som hovedsakelig omhandler klimaet og hvordan vi mennesker kan få et nytt forhold til oss selv og jorden og samtidig gjenoppbygge samfunnet etter våre herjinger med ...
Se lyst på fremtiden
/ Avis, Samfunn /

Se lyst på fremtiden

​Kjære medvandrer på denne jord. Er du fortvilet over rasisme, virus, kriger, ulikhet, forurensning og annet trøbbel vi mennesker forårsaker? Fortvil ikke, det er lys i tunnelen. Det er faktisk mange mennesker som blir deprimerte av all uroen og problemene ...
Profittjakten er en farlig virus
/ Avis, Samfunn /

Profittjakten er en farlig virus

Denne higen etter stadig mer profitt er årsak til mange personlige og globale kriser. Coronaviruset gir oss en mulighet til å reflektere litt dypere over våre liv og prioriteringer. Vi i Norge har en rikdom som er enorm sett fra ...
Betydningen av skjønnhet
/ Avis, Samfunn /

Betydningen av skjønnhet

Mai er en nydelig tid å være ute og oppdage all skjønnheten naturen har å by på. Det er noe helt eget å vandre rundt i den. Du har stillheten, bortsett fra naturens egne herlige lyder, som en liten bekk ...
Koronaviruset er en game changer
/ Avis, Samfunn /

Koronaviruset er en game changer

Når støvet etter hvert legger seg etter virusets herjinger håper jeg ikke samfunnet går helt tilbake til det normale. Den kjente antropologen Margaret Mead ble en gang spurt om hva hun anså som begynnelsen på et sivilisert samfunn. Svaret var ...
En kjærligere verden er mulig

En kjærligere verden er mulig

Vi står på terskelen til en fremtid med muligheter vi bare kan drømme om. Og det er nettopp det denne artikkelen dreier seg om, drømmer og håp for fremtiden. Vi kan lett se oss blind på alle problemene vi står ...
DET STORE BILDET I KRISETIDER
/ Samfunn /

DET STORE BILDET I KRISETIDER

I krisetider har man lett for å glemme det store bildet. På grunn av koronakrisen vil det i tiden fremover tas viktige avgjørelser som vil berøre enkeltmennesker og samfunnet i lang tid fremover. Da er det viktig å vite hva ...
Hva ville Gud sagt om koronaviruset?

Hva ville Gud sagt om koronaviruset?

Over hele verden blir man skremt av viruset. Mange henvender seg til en høyere kraft, noe guddommelig. Jeg er selv fullstendig klar på at det finnes noe mer enn det vi kan sanse, og regner meg som en spirituell person ...
Fremtidens økonomiske verden
/ Ideer, Samfunn /

Fremtidens økonomiske verden

I tiden som kommer står menneskeheten foran viktige avgjørelser i kjølvannet etter koronaviruset. Noe av det aller viktigste vi må forholde oss er hvordan vi skal organisere oss økonomisk. Håpet er at vi nå kan foreta endringer som fører oss ...
Koronaviruset er bra på lang sikt
/ Samfunn /

Koronaviruset er bra på lang sikt

Akkurat nå kan det være greit å roe ned situasjonen litt. Da er det greit å ha i mente ordtaket som sier at det aldri er så galt at det ikke er godt for noe. Selv om mange viktige tiltak ...
Er vi klar for UFO besøk?
/ Fenomener, Samfunn /

Er vi klar for UFO besøk?

I underholdningsindustrien er det helt naturlig at vi omgås andre livsformer, men er vi klare for besøk om det virkelig skulle skje? Mennesket har skuet opp mot himmelen siden tidenes morgen. Jakten på utenomjordisk liv har pågått lenge. Finnes det ...
De hjemløse er mennesker som deg og meg
/ Avis, Samfunn /

De hjemløse er mennesker som deg og meg

I dag 7. desember settes et verdensomspennende fokus på de hjemløses situasjon. The World's Big Sleep Out foregår i over 60 byer verden over. Som eneste by i Norge arrangerer vi dette i Bergen. Vi har hjemløse her og, faktisk ...
En ildsjel for alternativ spiritualitet
/ Spiritualitet /

En ildsjel for alternativ spiritualitet

Et intervju med Henning Jon Grini, tidligere redaktør av magasinet Ildsjelen Hva fikk deg interessert i det spirituelle? Det morsomme er at jeg nylig hadde anledning til å kikke gjennom en del saker og ting som jeg hadde under oppveksten ...
En politikk basert på kjærlighet
/ Samfunn /

En politikk basert på kjærlighet

Dette århundres tenkning er langt mer holistisk, integrerende og helhetlig, men vår politikk sitter fast i forrige århundres modell av for det meste ekstern orientert tenkning og problemløsning. Dette er grunnen til at vi trenger en holistisk tenker i Det ...
Bør andre bøker stoppes enn bare sjamanens?
/ Avis, Samfunn /

Bør andre bøker stoppes enn bare sjamanens?

NB! Durek Verrets bok skal likevel gis ut i Norge, etter at Lille Måne Forlag har kjøpt rettighetene.Det er problematisk innhold i mange andre bøker, ikke bare boken til prinsessens kjæreste.Det skal være etiske grunner til at sjamanens bok nå ...
Fra ensomhet til fellesskap
/ Avis, Samfunn /

Fra ensomhet til fellesskap

Ensomhet er i ferd med å bli et av vår tids største problemer. Det har betydelige menneskelige og samfunnsmessige kostnader som bare ser ut for å øke. Men det finnes kur mot dette.Vår moderne velferdsstat har blitt et av de ...
På tide med borgerlønn
/ Avis, Ideer, Samfunn /

På tide med borgerlønn

Forestill deg hvilken kreativ kraft en borgerlønn eller grunninntekt ville kunne utløse! Det å slippe å bruke kolossale ressurser på å bekymre seg for grunnleggende nødvendigheter frigjør enorm kreativitet og tid som også ville komme hele menneskeheten til gode!Det burde ...
Er ditt verdensbilde oppdatert eller utdatert?

Er ditt verdensbilde oppdatert eller utdatert?

Om hvordan du kan gjøre det bedre enn en sjimpanse i en verden i stadig forandring. Mitt verdensbilde var utdatert og jeg innrømmer det. Etter å ha testet meg selv basert på mange av spørsmålene utarbeidet av Hans Rosling og ...
Hvordan kan media best hjelpe verden?
/ Avis, Samfunn /

Hvordan kan media best hjelpe verden?

Media har et enormt og viktig ansvar. Spørsmålet er om media forvalter dette ansvaret på best mulig måte? Jeg mener media burde endre litt på sine prioriteringer og sitt fokus. Hva man fokuserer på forsterkes. Trump kom ikke til makten ...
11 små inspirerende innlegg

11 små inspirerende innlegg

 Disse inspirerende tekstsnuttene har stått i magasinet Ildsjelen opp gjennom årene. De formidler livsvisdom på forskjellige måter. Man høster som man sår Navnet hans var Fleming, og han var en fattig skotsk bonde.En dag mens han strevde for å skaffe et levebrød ...
Det er deilig å være dansk i Danmark!
/ Samfunn /

Det er deilig å være dansk i Danmark!

Det sies at man kan se hvor langt et samfunn har kommet ut ifra hvordan man behandler de svakeste i samfunnet. Sett i forhold til resten av verden ligger vi i Norden godt an på den skalaen. Antakelig har vi ...
Forstå deg selv basert på sjelens alder

Forstå deg selv basert på sjelens alder

Denne forklaringsmodellen (sjelens alder) gjør det lettere å forstå seg selv og andre mennesker. Den skaper en større toleranse for andre og en forståelse av at verden oppleves forskjellig på hvert trinn. Denne læren stammer fra kanaliseringer til en gruppe som ...
Deling er fremtiden!
/ Avis, Ideer, Samfunn /

Deling er fremtiden!

Jeg tror de fleste nå har innsett at vi ikke kan fortsette å forbruke langt inn i himmelen. En økonomi basert på vekst er ikke bare utdatert, men og farlig for planeten og for oss som lever her. Dette ble ...
Spiritualitet, har det noe samfunnsnytte da?

Spiritualitet, har det noe samfunnsnytte da?

Jeg sitter med et inntrykk av at folk flest, og media spesielt ser på disse spirituelle greiene som har vokst frem de siste årene som noe sært og at det delvis av den grunn blir harselert med.I hvert fall når ...
Himmelske samtaler er tilbake!
/ Spiritualitet /

Himmelske samtaler er tilbake!

En ny og uventet dialogbok av Neale Donald Walsch har nettopp blitt utgitt. Den fortsetter samtalen om høyt utviklede vesener i universet og oppsummerer og utvider all den fantastiske visdommen vi ble gitt i de andre bøkene. Det er nøyaktig ...
Verdens største pyramide
/ Fenomener /

Verdens største pyramide

Utgravingene har bl.a. blitt gjennomført av en stor internasjonal gruppe med arkeologer fra ca. 15 land og flere hundre frivillige. Og pyramideeksperter og andre eksperter fra hele verden har nå bekreftet at det virkelig befinner seg pyramider i Bosnia som ...
Bompengene tar fra oss friheten!
/ Avis, Samfunn /

Bompengene tar fra oss friheten!

Det er ikke rart det blir bompengekrise når det berører et av menneskets viktigste og mest grunnleggende rettigheter. Vi mennesker har frihet til å mene og si det vi vil og vi har muligheten til å bevege oss og reise ...
Menneskehetens Tempel
/ Spiritualitet /

Menneskehetens Tempel

Damanhur i Italia, hvor tempelet ligger, er et stort økologisk og spirituelt samfunn. Damanhur representerer en kollektiv drøm som er transformert til en realitet takket være den kreative kraften av positive tanker til de involverte. Det er et laboratorium for ...
Du ville blitt drept for det du tror på
/ Avis /

Du ville blitt drept for det du tror på

Mye av det vi ser på som rart i dag, vil være sant og naturlig i fremtiden.Nesten alle vi som lever i dag hadde blitt fengslet, drept, ydmyket eller latterliggjort om vi hadde levd i middelalderen.Hvorfor? Fordi vi hevder at ...
De vakre og mystiske kornsirklene
/ Fenomener /

De vakre og mystiske kornsirklene

Visuelt er kornsirklene vakre og laget med presisjon. Det er og helt klart at de har et budskap å formidle.Over 13 000 kornsirkler er registrert på verdensbasis gjennom årenes løp. Spesielt England har hatt mange flotte formasjoner. Generelt har de ...
Framtidens Arkitektur
/ Samfunn /

Framtidens Arkitektur

Samfunnet er i ferd med å forstå at de ytre omgivelsene har stor innvirkning på oss. Det er også en utbredt miljøtenkning blant dagens arkitekter og planleggere. Jeg har sans for arkitektur som henter inspirasjon fra naturen. På disse fire ...
Sjøens Stonehenge
/ Fenomener /

Sjøens Stonehenge

Det blir avdekket flere og flere mysterier i verden. Et av dem ligger i japan, under havet ved øyene Ryukyu ikke langt fra okinawa. Stedet Kalles yonaguni monumentet.I 1987 fikk en gruppe dykkere, som egentlig var ute etter å lete ...
Levitasjon ved hjelp av lyd
/ Fenomener /

Levitasjon ved hjelp av lyd

For første gang har forskere lykkes med å få objekter til å levitere, altså sveve i luften, og bevege seg ved hjelp av lydbølger!Det som er den store fordelen med levitasjon ved hjelp av lydbølger i forhold til magnetisk levitasjon ...
Nazca linjene
/ Fenomener /

Nazca linjene

Sør-amerika har et hav av mysterier å ta av. I peru ligger ikke bare de kjente ruinene av Machu Picchu, Men også de vel så kjente nazca linjene. De består av hundrevis av geometriske linjer, mønstre og figurer kalt geoglyfer.Denne ...
Gåtefulle gamle monolitter
/ Fenomener /

Gåtefulle gamle monolitter

Det er en kjent sak når imperier fra gammelt av erobret andre sivilisasjoner markerte de herredømme over dem ved å bygge sine helligdommer oppå de gamle. Dette er også tilfelle da romerne overtok Baalbek i Libanon. Derfor er kanskje det ...
Verden bør se til Norden
/ Samfunn /

Verden bør se til Norden

Fotograf Søren Sigfusson/norden.org De Nordiske landene skårer høyt på statistikker for alt fra levekår og helsestell til utdanning og likestilling. De moderne demokratisk styrte nordiske landene er derfor et forbilde for mange andre land. Hva kan være grunnen til dette? ...
Abrahams lære

Abrahams lære

Utgangspunktet for læren til sjelegruppen som kaller seg Abraham er at du skaper din egen virkelighet. Altså at du selv skaper livet ditt enten bevisst eller ubevisst. De fleste gjør det ubevisst. Abraham ønsker at du skal skape det bevisst ...
Vår fantastiske verden
/ Miljø /

Vår fantastiske verden

Vi lever på en ubeskrivelig vakker planet. Naturen med all sin variasjon kan ta pusten av en. Livet blant planter, dyr og mennesker er rikt og mangfoldig. Man kan si mye om hva vi mennesker har skapt, men vi glimter ...
UFO ved Giant Rock
/ Fenomener /

UFO ved Giant Rock

Indianernes hellige kampestein Giant Rock var vitne til en enorm ufo interesse på 50, 60 og 70-tallet. Bare i 1959 kom det hele 11 000 mennesker for delta på ufo kongresser og samlinger ved steinen som ligger i Mojave ørkenen ...
Er magikerne magiske?
/ Fenomener /

Er magikerne magiske?

Er det reelt og ekte når vi ser dagens moderne magikere levitere? Eller når de får gjenstander eller seg selv til å forsvinne for så å dukke opp igjen et annet sted med et sjokkert publikum tilstede? Kan de lese ...
Yoda and Luke Skywalker in The Empire Strikes Back.
/ Spiritualitet /

Star Wars og Kraften

LUCASFILM LTD./EVERETT COLLECTION For lenge siden i en galakse langt langt borte… slik begynner Star Wars filmene. Det minner sterk om eventyrene slik de begynner… det var en gang… Og akkurat slik eventyrene inneholder budskap til mennesket, inneholder også Star ...
Kan en verdensunion sikre fred?

Kan en verdensunion sikre fred?

Å skape fred i hele verden ligger nok et stykke frem i tid. Ser man bort fra de siste årene så viser statistikk at det gradvis har blitt færre kriger i verden. Å sikre permanent fred over hele verden er ...
Gaiasenteret i Østerdalen
/ Miljø, Samfunn /

Gaiasenteret i Østerdalen

Fremtidens boform?På kort tid har ildsjelene og samboerparet John Gursli og Nina Østgaard etablert et senter og snart et bofelleskap i naturskjønne omgivelser nordvest for Alvdal.I mine øyne er dette et banebrytende og viktig prosjekt. Vi trenger sårt nye måter ...
ALIENS FRA STJERNENE snakker om Gud og miljøet

ALIENS FRA STJERNENE snakker om Gud og miljøet

Hva har miljøet med Gud å gjøre? Aliens fra stjernene prøver etter beste evne å forklare oss jordboere sammenhengen. Før valget verserte det rykter om en journalist ved navn Morten Strøksnes som ble hentet opp i en utenomjordisk farkost og ...
En hyllest til skatten
/ Avis, Samfunn /

En hyllest til skatten

Skatt har fått et ufortjent dårlig rykte. Jeg skal innrømme at jeg til tider har gjort det jeg kan for å betale minst mulig i skatt, men det er jeg sikkert ikke alene om. Heller tvert om, det virker som ...
Åndelighet er ikke religion
/ Avis, Spiritualitet /

Åndelighet er ikke religion

Det er ikke rart at religionen i moderne velfungerende samfunn som i Norden mister grepet. Folk har begynt å tenke selv. Det er påsketid og da passer det fint med noen refleksjoner rundt religion og åndelighet. Vi kan jo begynne med en ...
Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser

Denne lange artikkelen inneholder en menge små historier fra mennesker som har vært i det hinsidige og kommet tilbake igjen.Det disse historiene forteller oss er at det finnes ingen død, at livet går videre og at vi har ingenting å ...