Det blir avdekket flere og flere mysterier i verden. Et av dem ligger i japan, under havet ved øyene Ryukyu ikke langt fra okinawa. Stedet Kalles yonaguni monumentet.

I 1987 fikk en gruppe dykkere, som egentlig var ute etter å lete etter hammerhaier, sett noen merkelige strukturer 5 til 25 meter under havnivået. Det så ut til å være noen trapper med terrasser og ramper. En av de største «pyramidestrukturene» de fant er rundt 200 meter bred og rundt 26 meter høy. Det strides fremdeles om dette kan være et naturlig geologisk fenomen eller en gammel menneskelaget struktur.

Dvs. de aller fleste som har vært og sett dem med egne øyne mener det siste. Det er for mange synlige bevis på menneskelig aktivitet, for eksempel en smal trappegang og mange rette vinkler. Ikke minst er det funnet en god del verktøy og hieroglyfer. Også et gigantisk ansikt levner ingen tvil om menneskelig aktivitet. Dette ansiktet minner om Sfinxen som vokter pyramidene i Egypt sies det. Noen arkeologer mener denne strukturen kan være over 10 000 år gammelt. I så tilfelle må nok historiebøkene omskrives (igjen).

Geologisk sank dette området i havet ved den siste istiden for rundt 10 000 år siden. At avanserte sivilisasjoner har eksistert lenge før vi  tidligere har antatt er det vel egentlig ikke tvil om lenger.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yonaguni_Monument

 


Denne artikkelen har opprinnelig stått i magasinet Ildsjelen.