De Nordiske landene skårer høyt på statistikker for alt fra levekår og helsestell til utdanning og likestilling. De moderne demokratisk styrte nordiske landene er derfor et forbilde for mange andre land.

Hva kan være grunnen til dette? Den økende økonomiske ulikheten i verden i dag skaper enorme sosiale spenninger og fremvekst av populistiske ledere. Dette har man langt på vei unngått i Norden. Her har fordelingen av inntekter vært relativt utjevnet selv om tendensen er økende også her. De fleste i Norden har god økonomi, og befolkningen har et relativt høyt utdanningsnivå. Kvinner i Norden er blant de aller mest likestilte i verden og de deltar i arbeidslivet. De nordiske samfunn er styrt av en rekke lover og avtaler som sikrer innbyggerne utdanning, helsehjelp og økonomisk hjelp etter behov.

Det er klart at en såpass stor og jevn fordeling av velferdsgoder, takket være et relativt høyt skattenivå, er en vesentlig grunn til at Norden skårer så høyt. Det er og mindre korrupsjon og grådighet i Norden og mer solidaritet. For eksempel var det samarbeid og solidaritet som måtte til etter andre verdenskrig for at gjenoppbyggingen her i Norge skulle gå så fort som den gikk. Det er og færre streiker i Norden enn noen gang før, hvilket jo er et tegn på at folk generelt har det godt.

Rapporten World Happiness Report 2013 utkom i fjor høst og av de fem øverste landene på listen var hele tre nordiske. Danmark på topp, Norge på andre plass og Sverige på femte.

I ethvert menneske ligger det et enormt latent potensial. I Norden er mye av dette frigjort pga. vår velstand som gir store muligheter for den enkelte til å ta i bruk sitt potensial og kreativitet. Og vi har stor frihet.

Er så de nordiske landene det lengste man kan komme som samfunn? Selv om det er noe av det beste vi kan vise til i verden i dag er det fremdeles mye som gjenstår. Potensialet og mulighetene er ennå mye mye større.

Det neste steget tror jeg kan være mindre fokus på materiell velstand. Da jeg var i Miami i USA for endel år siden så jeg rikmannsboliger som så ut som festninger pga. gjerdene de hadde rundt de enorme husene sine. Materiell velstand betyr ikke at man er lykkelig. Lykke finner man ikke utenfor seg selv. Jeg tror fokus på dypere verdier, søke innover, selvutvikling, fellesskap, kreativitet, osv. er veien å gå. Når dette begynner å bli integrert vil en dypere glede og mening komme frem.

Vi i Norge har all grunn til å feire grunnlovsjubileet. Vi satser på at de neste 200 år vil blomstre ytterligere for alle, ikke bare i Norge, men og i resten av verden!

Nytt 2019! Nå finnes det et prosjekt som skal fremme nordiske løsninger. Hjemmesiden Nordic Solutions to Global Challenges er etablert og det står følgende på deres hjemmeside:

Nordic Solutions to Global Challenges (nordiske løsninger på globale utfordringer) er et felles initiativ av statsministrene i de nordiske landene. Vi vil invitere hele verden til å dele nordisk kunnskap og erfaring, med seks prioriterte flaggskipsprosjekter. Disse nordiske løsningene vil bli effektive verktøy i vårt felles arbeid for å nå FNs bærekraftsmål innen år 2030.

Fra The Economist:

If you had to be reborn anywhere in the world as a person with average talents and income, you would want to be a Viking.


Denne artikkelen ble trykket i magasinet Ildsjelen. Artikkelen er oppdatert.