For lenge siden i en galakse langt langt borte… slik begynner Star Wars filmene. Det minner sterk om eventyrene slik de begynner… det var en gang… Og akkurat slik eventyrene inneholder budskap til mennesket, inneholder også Star Wars budskap til mennesket i vår moderne tid. La oss utforske noen av budskapene de tre første filmene presenterer med hovedvekt på det åndelige aspektet.

Først litt bakgrunns info. Den første Star Wars filmen Et nytt håp (A new hope) hadde premiere i 1977. Da var jeg ganske ung, men jeg så faktisk filmen på kino den gang den kom ut. Den gav et mektig inntrykk. Den ble raskt enormt populær, spesielt blant de unge, og var den som tjente mest penger av alle filmene i verden bare slått av ET som kom fem år senere. Nå er det totalt laget syv Star Wars filmer. I tillegg til filmene har det blitt laget utallige leker, bøker, tegneserier, brettspill, animasjonsserier og dataspill om Star Wars. Forbes Magazine har estimert totalinntektene fra alle Star Wars-relaterte produkter til nesten 20 milliarder amerikanske dollar. Dette gjør det til den mest lønnsomme filmfranchisen noensinne.

De tre første originale Star Wars filmene er de jeg liker best. Av disse tre er det Imperiet slår tilbake (The Empire stikes back) fra 1980 som er favoritten. Det er og i denne filmen vi blir kjent med Yoda for første gang. Og det er her Luke blir opplært i Kraften av nettopp Yoda. Den filmen er også delvis spilt inn i Norge, nærmere bestemt på Finse.

Siden jeg ikke engang var kommet i tenårene da jeg så den første filmen på kino forstod jeg ikke den gangen dybden i den. Jeg så den som et storslått science fiction eventyr. Det samme gjaldt de påfølgende to filmene av den første trilogien av Star Wars filmer. Antakelig ser de fleste på filmene som eventyr den dag i dag, uten å få med seg symbolikken, budskapene og dybden i dem. Det er dybde i filmene når man først ser etter.

Hvor kom inspirasjonen fra?

George Lucas, som skrev manus og skapte Star Wars, studerte myter, eventyr og arketyper fra mange kulturer rundt om i verden før han skrev manuset til Star Wars i 1974. Han var også interessert i filosofi og studerte mange religiøse og spirituelle retninger. Et av hovedformålene med å studere alt dette var å finne ut hva som var felles. Derfor inneholder filmene en miks av forskjellige tankeganger, men allikevel rommer de en form for syntese.

Boken The Hero with a Thousand Faces av Joseph Campbell var en viktig inspirasjonskilde. Han konsulterte også Joseph Campell selv for å få synspunkter fra ham da han jobbet med manuset til filmene. Joseph Campbell (1904-1987) var en amerikansk professor, forfatter og foredragsholder, med sammenlignende mytologi som hovedområde. Han er kjent for utsagnet, ”Follow you bliss”. Han skal ha sagt at George Lukas var hans beste elev. Campbell var på sin side inspirert av mange bl.a. Carl Jung, Abraham Maslow, Stanislav Grof, James Joyce, Alan Watts og Jiddu Krishnamurti som han møtte personlig.

Noen få år før Star Wars filmene kom utgav Campbell også The Masks of God som bestod av fire bind: Primitive Mythology, Oriental Mythology, Occidental Mythology, Creative Mythology. Disse hadde også innflytelse på Lukas og dermed Star Wars. Campbell mente at myter og heltene i mytene var svært viktig for samfunnet. Myter hadde flere funksjoner og de overførte tidløse universelle sannheter om menneskets sjel. I bøkene sine beskriver han i detalj hvordan mytologier utvikler seg over tid og hvordan de reflekterer virkeligheten og hvordan de forskjellige samfunn må tilpasse seg ved hjelp av mytene. Videre sier han at myter gir oss hint om hvordan vi virkelig kan føle oss levende på det fysiske plan og om vårt spirituelle potensial som mennesker. Når en person går gjennom livet vil man møte mange utfordringer. Myter kan bidra som guide slik at man vellykket går gjennom de forskjellige stadier i ens liv.

Etter Star Wars er det andre som har fått øynene opp for og anerkjent Campbells innflytelse på dem, bl.a. i filmer som Indiana Jones serien, Matrix serien, Disneys Løvenes Konge og Da Vinci-koden (Robert Langdon karakteren).

Under hippietiden, som fremdeles var aktiv på den tiden, ble også østlig åndelighet introdusert i stor skala i Vesten. Yoga ble vanlig. Det er kanskje ikke umulig at hippiebevegelsen hadde en hvis innflytelse på Lukas. I hvert fall var det større åpning for spirituelle tema på den tiden. Interessant er det og at den kanskje mest skattede karakteren i Star Wars universet heter Yoda, hvorav navnet nesten er identisk med yoga.

Yoda og jediordenen

Yoda er en jedimester som behersker Kraften (the Force). Yoda er som en gammel ET lignende vesen med stor innsikt i menneskesinnet og med høy åndelig visdom som har visse likhetstrekk med østlig tankegang. På den tiden da de første Star Wars filmene kom ut var ikke spesialeffekter så langt kommet og man lagde hovedsakelig modeller i stedet, så også med Yoda. Mannen som fikk ansvar for å lage Yoda brukte sitt eget ansikt som utgangspunkt. For å skape mest mulig inntrykk av intelligens og visdom brukte han et bilde av Einstein. Rynkene i Einsteins ansikt førte han så over på Yodafiguren.

Jediordenen består av jedimestre og de kan kanskje best beskrives som krigermunker. De er der for å bringe orden, fred og rettferdighet i Universet. De kjennetegnes ved stor sensitivitet for Kraften og av sitt hovedvåpen, lyssverdet. Deres fremste fiender er sithene. Jediene har gjennomgått trening i Kraften og innehar derfor spesielle egenskaper. For å bli en jedimester må man først starte som «padawan». I Imperiet slår tilbake er Yoda den eneste gjenlevende jedimester etter at Imperiet har tatt knekken på de andre.

 Kraften

Begrepet Gud brukes ikke i Star Wars universet, man snakker heller om Kraften, uten at disse to begrepene helt kan sammenlignes. Denne kraften er et energifelt som omgir alt levende. Den omgir og gjennomtrenger oss og er det som binder Universet sammen. Likhetstrekkene er ganske slående (selv om ikke alt stemmer overens) i forhold til hvordan spirituelle alternative mennesker skulle beskrevet det åndelige som ligger bak alt.

Det finnes heller ikke noe personlig guddommelig vesen slik mange andre religioner forfekter, det er bare Kraften som gjennomstrømmer alt. Jeg foretrekker heller denne Kraften fremfor utdaterte gamle religioner, for å si det sånn. Her er Yodas egen beskrivelse av Kraften når han lærer Luke om den:

”Min allierte er Kraften, og en kraftfull alliert den er. Livet skaper det, får det til å vokse. Dets energi omgir oss og forbinder oss. Vi er lysvesener, ikke denne grove materien. Du må føle Kraften omkring deg; her, mellom deg, meg, treet, steinen, overalt! Ja, selv mellom landet og romskipet.”

Liv i universet

Star Wars har en stor misjon i å venne oss mennesker til tankegangen om at det kryr av liv i Universet og at vi mennesker ikke er de eneste med intelligent liv. Star Wars inneholder et helt univers av underlige skapninger. Her blandes mennesket med utallige varianter av intelligent liv. Det fine med dette er at de stort sett omgås på fredelig vis i motsetning til de fleste andre science fiction filmer som fremstiller utenomjordiske som både onde og veldig klare for å invadere jorden. Når jeg ser den type filmer tenker jeg at det er vi mennesker som projiserer vår frykt over på dem. Vi må nok transformere vår frykt og utvikle oss litt mer skal vi kunne bli inkludert i det galaktiske fellesskap i nær fremtid.

Den mørke siden

I Star Wars filmene, i likhet med så mange andre filmer, er kampen mellom det gode og det onde sentral. Det onde blir her fremstilt som den mørke siden, og den som representerer den mørke siden er keiseren og hans medsammensvorne bl.a. sithene, hvorav Darth Vader er den mest sentrale. Han var en gang en god person som på et tidspunkt ga etter for de mørke kreftene i seg selv, som maktbegjær, egoisme og hat. Dermed havnet han over på den mørke siden. Darth Vader er mer maskin enn menneske. Dette gjenspeiles i den karakteristiske hjelmen og måten han puster på. Han kan kanskje sees på som en form for dehumanisering av en person, en som har mistet noe av sin menneskelighet (men som kan finne den igjen). Her er noe av det Yoda sier om hva som kan lede til den mørke siden:

”Frykt er veien til den mørke siden. Frykt fører til sinne. Sinne fører til hat. Hat fører til lidelse.”

Den onde keiseren søker makt og innflytelse i den ytre verden, mens for Yoda er det sentrale å søke innover. Overført til dagens samfunn kunne man nesten si at de som søker og begjærer makt og penger på bekostning av andre er under innflytelse av den mørke siden. Det er nok av stater, bedrifter og enkeltpersoner som faller inn under den kategorien.

Selvutvikling

I film nummer to Imperiet slår tilbake lærer Yoda Luke Skywaker, den viktigste hovedkarakteren (og en av heltene) opp i bruken av Kraften. Og det er nettopp frykten som er noe av det viktigste Luke må mestre. På en planet i Dagobah-systemet, hvor de befinner seg, må Luke klatre ned i en slags hule. Når Luke spør hva som møter ham der svarer Yoda, ”bare det du selv tar med deg”. Luke befinner seg med andre ord på vei mot selverkjennelse og innsikt og for å nå dit må han bl.a. bekjempe sine indre demoner.

Yoda oppfordrer stadig Luke til å kjenne på og bruke følelsene sine. Det er nærliggende å tenke at det her refereres til magefølelsen, altså intuisjonen. Ved et tilfelle sier Yoda til Luke at han må avlære det han har lært. Dette er i høyeste grad noe vi også kunne trenge i verden i dag. Her er det mye gammelt grums og religiøse vrangforestillinger som man med fordel kunne bli kvitt.

Døden finnes ikke

Når noen dør oppleves det som en forstyrrelse i kraften. Dette ser man flere ganger i filmene. I et tilfelle fra filmen Et nytt håp ødelegges en hel planet av Imperiet, som representerer den mørke kraften. I en scene ser man tydelig at en annen jedimester Obi-Wan Kenobi krøker seg litt sammen i det planeten ødelegges, selv om han befinner seg på et helt annet sted i Universet. Han merker at noe voldsomt har skjedd og blir tydelig berørt av hendelsen noe som gjør ham både alvorlig og trist. Dette viser hvor forbundet vi mennesker er med hverandre på et dypere plan.

I et annet tilfelle blir samme jedimester drept, men kroppen forsvinner umiddelbart etterpå. I følge Obi-Wan Kenobi vil han selv bare blir mektigere etter døden. Og han hjelper Luke mang en gang i etterkant når han står ovenfor fare og store utfordringer. I filmene ser vi flere ganger Obi-Wan Kenobi som en halvveis gjennomsiktig skikkelse som støtter, oppmuntrer og hjelper Luke når han trenger det. Eller vi bare hører stemmen hans. I film tre Jediridderen vender tilbake (Return of the Jedi) som kom i 1983 viser Obi-Van Kenobi seg som en gjennomsiktig skikkelse (lysvesen) og vi ser han snakker ganske lenge sammen med Luke. Dette kan sees på som en hjelper, skytsengel eller åndelig veileder som alle mennesker har i en eller annen form.

Yoda sier selv, som tidligere nevnt, at vi er lysvesener og ikke den tunge materien som kroppen vår består av. Videre sier Yoda følgende:

”Døden er en naturlig del av livet. Fryd deg over de rundt deg som har blitt transformert inn i Kraften. Sørg ikke over dem. Savn dem ikke. Bånd leder til sjalusi. Skyggesiden av grådighet er det.”

Enormt univers

Det er mye i Star Wars filmene man kunne utforsket videre. For eksempel flytter man gjenstander eller objekter bare ved hjelp av tankekraft. Eller man får andre til å gjøre det jedimesteren ønsker (hypnotisering) om man havner i farlige situasjoner eller det fremmer en god sak. Meditasjon og det å stilne sinnet ansees som viktig og flere ganger i de gamle og de nye filmene ser vi jedimestre som mediterer. Yoda fremhever også ovenfor Luke at han skal være til stede her og nå. Om fremtiden sier Yoda følgende:

”Vanskelig å se. Alltid i bevegelse fremtiden er.”

Jedisme

Star Wars filmene har hatt og har en så sterkt innflytelse at det har vokst frem flere egne retninger innenfor det man kunne kalle jedisme. Noen treffer hverandre i det virkelige livet, men de fleste studerer på egenhånd og treffer likesinnede over internett. Det finnes mange av disse samfunnene rundt om i verden.

Det sentrale de tror på er Kraften, en bestemt energi som strømmer gjennom alle ting og binder verden sammen. Noen kaller det de tror på for en religion, andre foretrekker å kalle det en filosofi, en selvutviklingsbevegelse eller en livsstil. Læren de forskjellige gruppene innehar sees mer på som retningslinjer heller enn regler.

Det finnes en liten norsk variant som kaller seg Jedi Kirken (jedikirken.wordpress.com). I følge deres hjemmeside kan jedismen minne om Zen Buddhismen. I England derimot er bevegelsen ganske stor. I en folketelling fra 2001 rundt spørsmålet om religiøs trosoppfatning var det nesten 400 000 av befolkningen (0.7 %) som  beskrev dem selv som jeditilhengere.

I følge en talsperson fra The Church of Jediism  (www.churchofjediism.org.uk) spør han om det spiller noen rolle at trossystemet deres kommer fra en film. Han lurer også på hvorfor så mange er så oppsatt av å bagatellisere og latterliggjøre kirken deres, både som trossystem og enkeltindivider, når alt de prøver på er å gjøre det som er godt. Å følge jeditroen handler om å lære av andre, prøve å bringe forandring til det bedre og ha omtanke for verden, hevder han.

Star Wars lever videre

Star Wars er geniale filmer. De har et tidløst budskap til oss mennesker pakket inn i underholdning som når ut til enorme menneskemengder. På en måte har Star Wars skapt en moderne myte. Luke Skywalker er som en moderne askeladd, en helt som gjennom utallige prøvelser greier å overvinne dem. Om han ikke fikk prinsessen og halve kongeriket tilslutt, så ble det skapt fred i galaksen, i hvert fall for en stund.

Vi er langt ifra ferdig med Star Wars. Konseptet tas nå til et nytt nivå. Disneyland i California og Walt Disney World Resort i Florida er i gang med å skape enorme Star Wars temaparker på hvert av disse to stedene i løpet av få år. I tillegg er flere filmer på gang. Den neste Star Wars filmen kommer i mai 2017. Før den tid kommer en spin-off film som skal hete Rogue One og ha premiere allerede i desember i år. Det er bare å glede seg!

“May the Force be with you.”

– Yoda

Denne artikkelen har blitt trykket i det norske magasinet Harmoni og det danske magasinet Nyt Aspekt.


Fakta om Star Wars

Amerikansk serie på syv filmer (1977–2015), produsert og hovedsakelig skrevet og regissert av George Lucas, utgjør en saga henlagt til verdensrommet inspirert av mellomkrigstidens seriefilmer.

De tre opprinnelige filmene, senere omdøpt til Star Wars: Episode IV: A New Hope (1977; regi Lucas), Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back (1980; regi Irvin Kershner) og Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi (1983; regi Richard Marquand), har Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford og Alec Guinness i ledende roller, og forteller hvordan Luke Skywalker blir en «jediridder» og kjemper mot det onde imperiet.

Den andre trilogien utgjøres av filmene, Star Wars: Episode I: The Phantom Menace (Star Wars: Episode I: Den skjulte trussel, 1999), Star Wars: Episode II: The Attack of the Clones (Star Wars: Episode I: Klonene angriper, 2002) og Star Wars: Episode III: The Revenge of the Sith (Sithenes hevn, 2005). Alle filmene er skrevet og regissert av Lucas, og har Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman og Hayden Christensen i hovedrollene. Her fortelles forhistorien om Lukes far Anakin, og hvordan han blir forvandlet til den onde Darth Vader som går i imperiets tjeneste.

I desember 2015 kom den syvende filmen, Star Wars: The Force Awakens. Filmen er den første i en planlagt tredje trilogi, som starter omtrent 30 år etter at den første trilogien sluttet.

Star Wars-sagaen er preget av avanserte spesialeffekter skapt av Lucas’ selskap Industrial Light & Magic. Samtlige filmer har vært store publikumssuksesser og har blitt et kultfenomen over hele verden.

Den kjente komponisten John Williams står for musikken i alle filmene, og spesielt introduksjonslåten er en viktig del av moderne populærkultur.

Kilde: Store norske leksikon

www.starwars.com

 

 

Bilde øverst:
LUCASFILM LTD./EVERETT COLLECTION