Iranske Narges Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023. Foto: Reuters/NTB

Når kvinner nå har blitt mer og mer frigjort viser det seg at de overgår mennene på veldig mange områder.

Kvinner har fått stempelet det svake kjønn, men egentlig er det de som er de sterke. Jenter blir tidligere emosjonelt moden og får nå bedre karakterer på skolen og er i flertall i høyere utdanning, for eksempel er nå 70 – 80 % av legestudentene kvinner. I norske fengsler er forskjellen enorm, der er kvinneandelen bare 6 %.

Når det siktes til det svake kjønn så mener man rå fysisk styrke, men at det alene skal definere kvinner som svakere er en grov forenkling. Det hadde kanskje større betydning før i tiden når man ikke hadde maskiner som kunne overta mye av det tunge fysiske arbeidet.

Å snu synet på kvinner har tatt lang tid. Her er et eksempel. En dag i oktober 1975 gikk 90 % av kvinnene på Island ut i streik og lammet dermed hele landet. En av grunnene til streiken var at de fikk dårligere betalt enn menn. De nektet å gjøre husarbeid og gikk dermed ut av hjemmene og forlot jobbene sine, hvilket fikk mennene til å innse betydningen av kvinners arbeid. Fem år senere fikk Island verdens første kvinnelige president.

Noe lignende opplevde man under koronapandemien. Da innså man klarere hva som var viktig og samfunnskritisk og det var gjerne kvinnedominerte yrker som skoler, barnehager, sykehus osv.

Opp gjennom århundrene har denne verden vært styrt av maktsyke og egoistiske mennesker og da hovedsakelig menn. De har blitt overlegne og høye på seg selv. Resultatet har ikke blitt pent. Det er på høy tid at kvinner kommer mer og mer inn i styre og stell så de kan rydde litt opp etter mennenes herjinger rundt om i verden.

Er det ikke påfallende at de land i verden som har høyest likestilling og likeverd, som de nordiske land, også er blant de landene hvor det er best å leve i, materielt sett.

En reportasje i NRK viser at hadde bare kvinner kunne stemt i Norge ville de rødgrønne fått et klart flertall. Om bare menn hadde stemt ville Høyre og Frp hatt nesten rent flertall. Kvinner er mer opptatt av omsorg og felleskap. Dette trenger vi mer av for å motvirke grådighet, kynisme, ensomhet og depresjon, for dette er noe av de viktigste grunnene til verdens tilstand. Man har ikke vært flink nok til å ta hensyn til natur, dyr og mennesker.

Denne troen på menns overlegenhet, som ikke har rot i virkeligheten, har ført til at menn har følt seg mer verdt og bedre enn kvinner. Kvinner har ikke vært ansett som skikket til å inneha høye posisjoner innen for eksempel religion, politikk og forretningsliv. Realiteten er en helt annen. Ikke bare det, menn kan også skape trøbbel for sine kvinner, som for eksempel mennene til Erna Solberg og Anniken Huitfeldt.

At kvinner ikke har vært regnet som likeverdig med menn opp gjennom historien her i Vesten er usedvanlig diskriminerende og må i all hovedsak tilskrives kirkens utdaterte og gammeldagse lære. Det er ikke så lenge siden kvinner innen kirken ikke ble sett på som intelligente nok til å kunne tale i forsamlinger. Ikke rart at kirken har mistet mange tilhengere! Det igjen viser hvor viktig våre trossystemer er. De ligger som regel i bakgrunnen og trekker i trådene.

Jeg har lenge vært en del av alternativbevegelsen. Og når det gjelder fordeling av kjønnene der, er det en kjensgjerning at kvinner er sterkt overrepresentert. Og i det nystartede forbundet jeg har vært med på å etablere, Alternativt Spirituelt Forbund, er kvinneandelen rundt 90 %. Hvor er det blitt av alle mennene?

Her er det enda større kjønnsforskjell enn det politiske. Hvorfor? Kan det være at kvinner har sterkere intuisjon? Kan det være, siden kvinner menstruerer og føder barn, at de har en sterkere tilknytning til livets sykluser? Kan de rett og slett ha en indre fornemmelse av at livet består av noe mer enn kun den fysiske materielle virkeligheten?

Menn kan være veldig mentale og ikke like flink til å snakke om følelser som kvinner. Å snakke om følelser er jo ikke et svakhetstegn, det er en myte som menn gjerne vil opprettholde. Å kalle kvinner for det svake kjønn er sterkt misvisende. Kvinner er emosjonelt sterke og tåler mer smerte. De er gjerne mer sosialt intelligente enn menn.

I årtusener har man knapt lyttet til kvinner. De har stort sett blitt marginalisert, ja til og med stemplet som hekser og brent på bålet. Vi kan regne med at dette var sterke, uavhengige og kloke kvinner som tenkte selv. De ble sett på som en trussel mot både menn og kirken.

Å få kvinner mer inn i styre og stell vil også være bra for oss menn! Kanskje vi kan få en endelig slutt på kriger? Kanskje det økonomiske aspektet vil bli mindre kynisk og profittbasert? Kanskje vi kan få en sterkere omtanke og respekt for naturen? Kanskje politikken vil være mindre maktfiksert?

Vi menn trenger hjelp av kvinner til å komme oss ut av det uføre vi har påført verden!


Denne artikkelen ble publisert i noe redigert form i Nettavisen 6. oktober 2023.