Det er en kjent sak når imperier fra gammelt av erobret andre sivilisasjoner markerte de herredømme over dem ved å bygge sine helligdommer oppå de gamle. Dette er også tilfelle da romerne overtok Baalbek i Libanon. Derfor er kanskje det mest interessante spørsmålet hva som var før?

Disse monolittene er et mysterium for dagens vitenskap. Hvordan ble de laget, transportert, plassert og hvorfor? Offisielt hevdes det at disse ble slept til stedet de skulle brukes. Men monolitten på det store bildet nedenfor veier faktisk 1000 tonn. En nyere monolitt fra samme område, oppdaget på 90-tallet, veier hele 1200 tonn. Til sammenligning veide steinblokkene som ble brukt til å bygge Kheopspyramiden 2 til 3 tonn hver. Å frakte denne monolitten nesten en kilometer til tempelkomplekset ved Baalbek kunne neppe bli gjort med romernes metoder. Vi hadde slitt veldig selv i dag med å flytte en slik gigant.

Det som høyst sannsynlig er tilfelle er at disse monolittene ble laget flere tusen år før romerne kom. Dette kan man se bl.a. fordi monolittene er mye mer erodert enn de romerske steinblokkene som er lagt oppå de gamle. Hvis romerne skulle laget dem hvorfor ble de da liggende ubrukt?

Så, var det giganter som laget dem? En avansert tidligere sivilisasjon? Hva ble stedet brukt til før romerne kom? Noen har laget dem i hvert fall, men det er nok ikke romerne.

Foto: Ralph Ellis. Stone of the Pregnant Woman, Baalbek, Libanon. Vekt 1000 tonn.

Det gamle fundamentet
Tempelkomplekset som romerne bygde sine bygninger på ble bygget oppå allerede eksisterende fundament. Det gamle bildet under viser tre enorme monolitter som hver veier over 800 tonn. To personer kan såvidt skimtes over monolittene. I bakgrunnen skimtes de 6 gjenværende søylene til Jupiter tempelet.

Romerske tempelruiner i Baalbek, Libanon
Baalbek er en by i Bekaadalen nordøst i Libanon, beliggende 1 170 moh. Den er verdenskjent for sine monumentale tempelruiner fra Romerrikets tid, da Baalbek, den gang kalt Heliopolis (som betyr Solbyen), var et av de største helligdommer i hele riket. I løpet av 200 år bygde romerne tre templer, Jupiter (den største av de tre, hvorav kun 6 søyler står igjen), Bacchus og Venus. Bacchus er den eneste som gjenstår i dag og er avbildet under. Disse templene var noen av de største og flotteste romerne bygde. UNESCO gjordet stedet om til en
World Heritage Site i 1984.
Kilde: Wikipedia


Denne artikkelen ble trykket i magasinet Ildsjelen. Artikkelen er oppdatert.