Samfunnet er i ferd med å forstå at de ytre omgivelsene har stor innvirkning på oss. Det er også en utbredt miljøtenkning blant dagens arkitekter og planleggere. Jeg har sans for arkitektur som henter inspirasjon fra naturen. På disse fire sidene har jeg derfor tatt med en del eksempler fra nettopp arkitekter som har latt seg inspirere derfra.

Selv om artikkelen er fra 2013 er den fremdeles aktuell.

Denne artikkelen har opprinnelig stått i magasinet Ildsjelen og kan lastes ned som pdf. 4 sider.

Last ned pdf.