Dette århundres tenkning er langt mer holistisk, integrerende og helhetlig, men vår politikk sitter fast i forrige århundres modell av for det meste ekstern orientert tenkning og problemløsning. Dette er grunnen til at vi trenger en holistisk tenker i Det Hvite Hus.

Disse ordene er ikke mine, de stammer fra den amerikanske presidentkandidaten Marianne Williamson. Det er en stund til den amerikanske valgkampen. Det kan allikevel være interessant å se hva som rører seg over dammen på den fronten. Marianne utpeker seg som den rake motsetning til Trump. Hun er nå en av tyve demokratiske presidentkandidater som er kvalifisert til nasjonale debatter hos det demokratiske partiet. Etter den første nasjonale debatten i Miami i juni ble hun den kandidaten folk flest søkte etter på Google.

Marianne er en av de mest kjente spirituelle lærerne i dag og en glimrende og kraftfull taler. Hun har spirituell visdom og en dyp forståelse for politikk, historie og den menneskelige bevissthet. For over 25 år siden ble hun viden kjent da hun skrev boken A Return to Love. Den ble for øvrig den femte mestselgende boken i USA det året den kom ut. Boken ble utgitt på norsk i 1995 under tittelen Tilbake til kjærligheten. Hun har frontet den omfattende boken Et kurs i mirakler og har også undervist i det den står for. Hun har utgitt flere selvhjelpsbøker senere og noen av dem har blitt New York Times bestselgere. Marianne er en relativt kjent person og hun har vært hos Opera flere ganger.

«Vi må adressere de dypere, interne årsakene som har ført oss til nåværende dysfunksjonalitet. Vi trenger en ny kjærlighetsfull og helhetlig politikk som ikke bare kommer fra hodet, men fra hjertet, ikke bare fra intellektuell forståelse, men fra en ekte hengivenhet for andre.» – Marianne

Allerede på 80-tallet startet hun Project Angel Food som har hjulpet flere millioner med mat i USA. Nå har hun entret politikken og hennes siste bok heter da også A Politics of Love: A Handbook for a New American Revolution. Marianne har i mange år vært det man kan kalle en spirituell aktivist. Hun har bl.a. lenge vært pådriver for et nytt departement kalt U.S. Department for Peace. Hennes presidentkampanje og omfattende planer for Amerika finner du her. Et CNN intervju med henne kan sees her.

I denne valgkampen i USA har hun blitt latterliggjort ved flere anledninger, også av reportere. Det er ikke lenger lov å diskriminere andre basert på deres legning, hudfarge eller om de er funksjonshemmet, men det er tydeligvis greit å latterliggjøre dem om de faller inn under kategorien New Age. Dette bunner som regel i manglende forståelse og frykten for å være utenfor «flokken».

Mange hevder og hun er uten politisk erfaring. Til det sier hun at det jo nettopp er de politikerne som har kjørt Amerika i grøften. Videre sier hun at det ikke finnes politiske løsninger til våre dype politiske problemer. Vi trenger moralske og spirituelle løsninger, svar som kommer fra hjertet og sinnet. Det betyr å utvikle vår bevissthet, vårt land og vår verden.

Valget i USA kan ikke sees på som isolert. Selv om det ikke er vi som skal velge hvem som skal sitte i Det Hvite Hus har valget betydning også for oss fordi vi er alle forbundet med og påvirker hverandre. Det ville være fint om den mentaliteten populister som Trump står for ikke sprer seg ytterligere i verden. Her er hva Marianne sier med henvisning til denne type populister som Trump:
«Den mørkeste delen av den menneskelige psyke søker politiske uttrykk i Amerika og ellers i verden. Ingenting annet enn en politikk av kjærlighet kan drive det vekk.»

Marianne sier president Trump har hatt en karriere basert på frykt, mens hun har hatt en karriere basert på kjærlighet. Og det er det som må til for å bekjempe hat og vinne valget.

Videre sier Marianne at Trump er en mester i å manipulere og en stor løgner. For å motvirke dette trengs det en som kan fortelle store sannheter. Det er dette Marianne har prøvd på i sitt virke og som hun nå vil bringe inn i politikken hvor det så sårt trengs. Hun mener selv hun har det som skal til for å håndtere Trump og den kandidaten som har best mulighet for å bekjempe ham.

«De som har søkt indre visdom og spirituell forståelse er de siste menneskene som burde bli sittende utenfor de politiske prosessene, fordi de som ser inn i problemenes egentlige årsak vet bedre enn å bare se til symptomene. Og for de som aner hva som forandrer ens hjerter aner også hva som vil forandre verden.» – Marianne

Trump snakker om symptomene og beveger seg ikke i dybden. Marianne er et helt annet kaliber. Hennes ønske er å gå til roten av problemene, ellers vi de bare dukke opp igjen senere. Hun nevner for eksempel helsevesenet i USA som hun kaller et sykt system og ikke et helse system, hovedsakelig fordi USA har så mange privatiserte helseforetak og en farmasøytisk industri som har fokus på profitt med store menneskelige lidelser som følge. Dette er ikke unikt for helsesystemet i USA, men paralleller kan trekkes innen andre områder også.

Noe av det viktigste hun ønsker å gjennomføre er å få pengene ut av politikken, ja få profitten ut av det meste. Farmasøytindustrien hindrer helsesystemet i å fungere som det skal. Våpenindustrien hindrer fred. Multinasjonale selskaper maksimerer profitten for aksjeeierne noe som hindrer en mer rettferdig fordeling og vern av naturen. Hun er veldig klar over de egentlige årsakene til de dysfunksjonelle systemene.

Som svar til de som mener at det er naivt å tro at kjærlighet er nøkkelen til vår felles fremtid sier hun at det er naivt å tro det motsatte.

Det eneste som kan vinne over frykt er kjærlighet. Vi trenger kjærlighetens politikk, sier Marianne.

 


Denne artikkelen har stått i magasinet Harmoni.