Akkurat nå kan det være greit å roe ned situasjonen litt. Da er det greit å ha i mente ordtaket som sier at det aldri er så galt at det ikke er godt for noe.

Selv om mange viktige tiltak er iverksatt er mange redde og frykt brer om seg i disse tider. Vi trenger å ta litt tak i det også siden frykt både er smittsomt og skaper stress som igjen svekker immunsystemet og det er det siste vi trenger akkurat nå.

For å motvirke frykten er det masse man kan gjøre selv. For de som har anledning er en tur ut i naturen et en meget godt helsetiltak. Har man ikke anledning til det er stille stunder, avslapning og gjerne meditasjon gode råd. Se et humorprogram, ring en venn du ikke har snakket med på lang tid, arranger et skypetreff med familie og venner eller les den boken du lenge har utsatt. Poenget er å få fokuset et annet sted for en stund.

Denne krisen vil gå over. I Shanghai i Kina for eksempel har de nesten ingen smittetilfeller lenger og livet begynner å gå tilbake til normalen igjen.

Litt statistikk kan og hjelpe for å sette dette viruset i perspektiv. Foreløpig har rundt 8000 død av oronaviruset på verdensbasis. Krigen i Syria har krevd over ½ million drepte. Ifølge FN-rapporten «The State of Food Security and Nutrition in the World» dør ca. 3 millioner barn hvert år av sult og underernæring.

I en vanlig sesonginfluensa dør alt fra 290 000 til 650 000 i verden. Selv det er lite mot de 7 millioner som årlig dør av dårlig luft forårsaket av menneskeskapt forurensing. Det er også de eldre og svake som blir rammet her.

En annen ting er at koronaviruset ikke bare har negative konsekvenser. I følge en artikkel i CNN har koronaviruset antakelig reddet titusener av liv og vil på lengre sikt være bra for samfunnet.

Mens koronaviruset herjet som verst i Kina viste satellittbilder over landet betydelig mindre forurensning enn normalt. Alle tiltakene Kina gjennomfører bedrer luften og forhindrer dermed dødsfall. Den menneskelige aktiviteten er nå svekket, noe som er bra for naturen.

Siden kinesiske myndigheter tror smittesprederen kan ha vært flaggermus tar de tak for å hindre lignende tilfeller i fremtiden. Derfor har de gjennom et hurtigvedtak nå bestemt at all produksjon og salg av ville dyr skal stoppes permanent.

Her i Norge gjennomfører man strenge tiltak. Dette viruset har vist at vi mennesker kan gjennomføre omfattende tiltak, og det fort, hvis man bare har vilje til det. Koronaviruset vil som andre epidemier gå over, det vil ikke klimaendringene. Her har vi kanskje noe å lære når det gjelder bekjempelse av klimaendringene?

Viruset har som bieffekt også medført lavere oljepris, noe som vil tvinge samfunnet til en raskere omstilling til fornybarsamfunnet fordi det vil bli mindre lønnsomt med fossil produksjon.

I tillegg har også økonomien blitt sterkt svekket og rammer fattig som rik. Heldigvis stiller regjeringen opp så godt de kan, både for næringslivet og privatpersoner, selv om det neppe er nok. Her hadde borgerlønn vært en glimrende vaksine mot økonomisk katastrofe, noe USA nå ser ut for å gjennomføre, i hvert fall midlertidig. Nettopp i slike krisesituasjoner hadde det bidratt til å hjelpe folk, minsket deres økonomiangst og holdt liv i mange enkeltmannsforetak og småbedrifter også her i Norge. Da ville man hatt en buffer og samfunnet ville kommet raskere i gang igjen.

Det som også er en bra ting er at man nå klarere ser hva som er dysfunksjonelt. Det som er sikkert er at mange samfunnsstrukturer er klare for revisjon. I månedene og årene som kommer vil vi se store endringer til menneskes beste forårsaket av hendelsene viruset har trigget.

Den enorme økonomiske ulikheten har man nå en gylden anledning til å gjøre noe med. Et annet eksempel er at det produseres enormt mye unødvendige og dette forbruket kan ikke vedvare i en verden som ikke tåler evig vekst. Forhåpentligvis vil denne krisen være en pådriver mot en mer bærekraftig verden.

For de som ønsker å skifte ut Trump kan en økonomisk nedtur og dårlig håndtering av viruset i USA også føre til at demokratene vinner høstens valg.

Koronaviruset viser at verden er forbundet og at vi må samarbeide og det er kanskje den beste konsekvensen av krisen. Hva som skjer i Kina rammer også oss på den andre siden av kloden. Globale kriser kjenner ikke landegrenser enten det er klimaendringer eller virus, så når kriser truer, både lokalt og globalt, må vi stå sammen. Og heldigvis så gjør vi det, vi blir mer solidariske og alle de som nå vil hjelpe viser nettopp det.

Som de fleste har opplevd kommer det noe godt ut av kriser, man vokser gjerne på det. På kort sikt rammer koronaviruset samfunnet hardt ja, men på lengre sikt, når støvet har lagt seg, har det positive effekter også.

Helt til slutt, hva med å spre et hyggeligere virus?! Jeg har hørt rykter om at et smil er smittsomt og at det kan spre seg langt fortere enn koronaviruset. Jeg blir hvert fall utrolig raskt smittet om noen smiler til meg og jeg sprer det gladelig videre. Kanskje ditt smil ender opp i Kina?!