Vi lever på en ubeskrivelig vakker planet. Naturen med all sin variasjon kan ta pusten av en. Livet blant planter, dyr og mennesker er rikt og mangfoldig. Man kan si mye om hva vi mennesker har skapt, men vi glimter til rett som det er og forhåpentligvis mer og mer med fantastiske skaperverk.

For å fange opp noe av dette rike og vakre mangfoldet har jeg laget en collage av bilder som viser glimt fra forskjellige steder rundt om på kloden.

Bildene nedenfor er hentet fra Facebooksiden til This Amazing World Of Ours.

 


Denne artikkelen har opprinnelig stått i magasinet Ildsjelen.