Verden opplever nå enorme kriser og problemer som berører oss alle. Samtidig finnes det løsninger der ute som hadde fått fortgang i prosessen mot et mer bærekraftig samfunn for alle.

Miljøproblemene har blitt betydelig forverret rundt om i verden og det vil bare øke fremover. Vi oppfører oss fremdeles som uansvarlige tenåringer som slenger søppel rundt forbi.

Til vår unnskyldning forstod vi ikke alltid konsekvensene av hva vi gjorde før, men det gjør vi mer nå. Bevisstheten rundt miljøproblemene f. eks. har blitt atskillig større. Dette har vært helt nødvendig, men nå bør man skifte fokus.

Vi vet nemlig at plast er et gigantisk problem og at fossile energikilder forurenser, vi vet at isbreer smelter og at havet stiger. Vi bør ikke slutte å informere om dette, men begynne å fokusere mer på løsningene, innovasjonene, det som virker og bringer verden fremover.

Aldri før i menneskets historie har det vært viktigere å stimulere og mobilisere til samarbeid, nytenkning, innovasjon og forskning som nå. Og dette bør definitivt koordineres bedre. Slik det er nå er det ikke systematisert og samlet.

Dette har Kjell Inge Røkke skjønt. I oktober i år vil hans Ocean Data Platform stå ferdig. Det finnes mye data om havet, men intet altomfattende sted hvor dette er samlet og gjort tilgjengelig.

Et Løsningssenter i offentlig regi vil fungere på lignende måte, bare i mye større skala. Dets funksjon vil være å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale miljøproblemer og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig. Dette vil være en svært viktig bidragsyter til et bærekraftig samfunn og hjelp til å reparere skadene vi har påført jorden.

Samtidig bør et slikt løsningssenter fokusere på mer enn bare miljøet. Alle aspekter av menneskelivet må med slik som vitenskap, økonomi, utdanning, spiritualitet, styresett, media, helse, justis, relasjoner, infrastruktur og kunst. Da vil vi ikke bare akselerere utviklingen mot fornybarsamfunnet, men også mot et friskere, mer empatisk, varmere og vennligere samfunn for alle.

Det mange ikke er klar over er at vi allerede har løst de fleste av verdens problemer, men veldig få kjenner til dem, nettopp fordi det er så fragmentert. Dette gjør at vi må finne opp hjulet på nytt helt unødvendig.

© Barbara Marx Hubbard

Klimaendringer, forurensning, tap av natur og utryddelsen av liv akselererer med urovekkende fart som den nye rapporten fra FNs naturpanel så tydelig viser. Men ideer, innovasjoner og oppfinnelser som kan få oss hurtigst mulig mot et mer bærekraftig samfunn akselererer også.

Et slikt Løsningssenter vil bidra til å gjøre dette kjent og samtidig vil det gi optimisme og håp til mange om at vi vil lykkes med omstillingen. Fokuset vil endres fra å se problemer til å se løsninger. Og det vi fokuserer på forsterkes. Det vil også inspirere og engasjere mange til å være med på å bidra til en positiv fremtid for oss selv og kommende generasjoner.

Norge har vært priviligert med olje og gass som har gitt oss enorm velstand, men det har også gitt oss problemer i form av forurensning verden over. Og som vi vet kjenner ikke forurensning landegrenser.

Hvis vi greier å bygge oljeplattformer for milliarder, må vi kunne greie å opprette et Løsningssenter som verken forurenser eller koster noe særlig i forhold, og som i tillegg kommer oss selv og hele verden til gode.

Det finnes eksisterende prosjekter allerede, slik som Nordic Solutions to Global Challenges og The Global Opportunity Explorer. Sistnevnte holder til i Danmark og tar for seg bærekraftige løsninger og skal være verdens største. Dette er flotte tiltak, men er ikke i nærheten av hva som er mulig å få til.

Et omfattende, dynamisk og slagkraftig Løsningssenter vil spare samfunnet for enorme kostnader, da det er atskillig billigere å forebygge enn å reparere. Og jo hurtigere overgangen skjer jo mindre smertefull vil den være for mennesker og natur.

Det er alvorlige tider vi står ovenfor, vi trenger å brette opp ermene, tenke helhetlig og stå sammen om å bevare kloden vår. Da kan vi ikke tviholde på patenter og konkurrere hele tiden. Vi kan i hvert fall ikke ha profitten som høyeste mål mens planeten er i ferd med å gå dukken.

I alt for lang tid har vi utnyttet mennesker og natur med kortsiktig profitt som fokus uten å ta ansvar. Vi vet i dag at denne type kortsiktig tenkning slår tilbake på oss selv før eller siden.

Norge er et velfungerende demokratisk samfunn som tar vare på de svake i motsetning til mange andre. Norge er et foregangsland på mange andre områder, som utbredelsen av elbiler, elferger og hybridskip og nå snart elfly.

La verden få enda en grunn til å se til oss. Vi har blitt ufattelig rike av oljen. La oss gi noe tilbake. Opprett hele verdens løsningssenter, et Global Solution Center!

Denne artikkelen ble skrevet sommeren 2019 og er ikke publisert noen steder. Artikkelen er inspirert av Barbara Marx Hubbard og hennes Peace Room og Wheel of Cocreation.